• Modelování proudění hrubozrnných směsí s nenewtonskou nosnou kapalinou v potrubí dvouvrstvým modelem 

      Autor: Svoboda Lukáš; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Konfršt Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
      V praxi se stále více zvyšuje zájem o popis proudění směsí se specifickými vlastnostmi (nenewtonské chování nosné kapaliny, stratifikace hrubozrnné fáze). Takové směsi se vyskytují například v těžebním nebo potravinářském ...