• Model intercepce dešťových srážek smrkového porostu na Šumavě 

      Autor: Černý Tomáš; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Proces zachytávání atmosférických srážek na zemském povrchu je nazýván intercepce. Tato část srážek, která se nezainfiltruje do půdy ani neodteče ve formě povrchového odtoku, je odpařena zpět do atmosféry. Intercepce bývá ...