• Modelování odtoku ze segmentů zelených střech 

      Autor: Skala Vojtěch; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Šípek Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
      Jednou z možností ochrany urbanizovaných území před nepříznivými antropogenními vlivy je plošné budování zelených střech. Mezi jejich hlavní funkce patří transformace odtoku dešťové vody. Řada studií se zabývala průběhem ...