Now showing items 1-1 of 1

    • Studie odtokových poměrů Bezdrevského potoka v Netolicích 

      Author: Pavel Pelikán; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Urban Filip
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
      Bakalářská práce se zabývá posouzením odtokových poměrů Bezdrevského potoka v Netolicích. Součástí práce je popis zájmového území a shrnutí historických povodní na území Čech. Další část práce je věnována hydraulice ...