• Odhad evapotranspirace městské zeleně v areálu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze 

      Autor: Urban Lukáš; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Tachecí Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
      Výpar je jednou ze základních součástí hydrologické bilance, jejíž stanovení je důležité pro správné hospodaření s vodními zdroji, zemědělství, lesnictví, energetiku, a také pro pochopení vztahů mezi změnami klimatu a ...