• Hydraulické řešení sdruženého objektu stokové sítě v lokalitě Tábor 

      Autor: Regnerová Tereza; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Havlík Vladimír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu sdruženého objektu na stokové síti ve městě Tábor. Jedná se o systém spadišť a odlehčovacích komor, který nahrazuje původní stavbu. Kvůli limitujícím místním podmínkám se ...