• Využití CFD pro modelování spolupůsobení řady ponořených paprsků 

      Autor: Šplíchal Petr; Vedoucí práce: Sklenář Petr; Oponent práce: Kantor Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
      Předložená diplomová práce svým obsahem navazuje na bakalářskou práci, která se věnovala modelování ponořeného turbulentního paprsku v oblasti plně vyvinutého turbulentního proudění. Oproti bakalářské práci je zde pozornost ...