• Hydrodynamic analysis of in-sewer flow velocity and turbulence patterns using ultrasonic Doppler technology 

      Autor: Jäger Martin; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Havlík Vladimír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
      Hydrodynamika stokových systému hraje důležitou roli při posuzování transportních procesů rozpuštěných a nerozpuštěných látek během deštného a bezdeštného průtoku. Tyto transportní procesy mohou vážně ovlivnit kvalitu ...