• Analýza rozdělení frakcí v transportované bimodální směsi v laboratovním žlabu 

      Autor: Hlom Jan; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Picek Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
      Předkládaná práce se zabývá určováním okamžitého a průměrného poměru transportovaného množství jednotlivých frakcí v proudu dvousložkové směsi v laboratorním žlabu. V práci je popsán recirkulační sklopný žlab, typický ...