• Analýza vertikálních profilů základních meteorologických veličin na meteostanici Dukovany 

      Autor: Černý Filip; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Fišák Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Práce se zabývá analýzou vertikálních profilů meteorologických veličin měřených na meteorologickém stožáru v Dukovanech. Vertikální profily jsou využity k výpočtu teplotního gradientu. Vypočteny jsou také aktuální a nasycený ...