• Detekce srážek pomocí alternativních levných sensorů 

      Autor: Mikešová Veronika; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
      Práce se především zabývá posouzením použitelnosti netradičních levných autonomních senzorů, TMS3 čidel, k detekci srážek. Čidla jsou primárně určena k měření vlhkosti v půdě. Navržen a testován byl algoritmus, který ...