• Modelování ponořeného turbulentního paprsku 

      Autor: Šplíchal Petr; Vedoucí práce: Sklenář Petr; Oponent práce: Škařupová Eva
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
      Tato práce se zabývá popisem a modelováním ponořeného turbulentního paprsku tekutiny pomocí modelů k-epsilon (Standard, RNG, Realizable) a k-omega (Standard, SST, BSL). Popis turbulentního paprsku obsahuje vymezení ...