• Vliv meteorologických faktorů na atmosférickou deopozici dusíku v podmínkách ČR 

      Autor: Bäumelt Vít; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Palán Ladislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
      Diplomová práce se zabývá atmosférickou depozicí dusíku na území České republiky. Atmosférická depozice dusíku je počítána pomocí Canopy budget modelu, který zohledňuje vliv lesních porostů na depozici. Cílem práce je ...