• Studie záplavového území města Český Těšín na řece Olši 

      Autor: Šarmanová Alena; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Tureček Břetislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Práce se zabývá stanovením rozsahu záplavového území na základě výpočtu průběhu hladin povodňových průtoků. Výpočet je proveden za pomoci jednorozměrného modelu proudění vytvořeného v programu HEC-RAS. Část práce je věnována ...