• Studie záplavového území města Český Těšín na řece Olši 

      Autor: Šarmanová Alena; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Tureček Břetislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
      Diplomová práce se zabývá stanovením rozsahu záplavového území pro povodňové průtoky s dobou opakování pět, dvacet a sto let. Vyhodnocení proběhlo pomocí programu HEC-RAS s využitím 2D numerického modelování a následně ...