Now showing items 30-49 of 188

  • Fyzické oddělení cyklistické dopravy 

   Author: Drbohlav Jiří; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Georadar a nedestruktivní metody diagnostiky vozovek 

   Author: Mužík Martin; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Heliport HEMS Havířov 

   Author: Baštářová Pavlína; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • I/13 - obchvat města Frýdlantu 

   Author: Horálková Lenka; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • I/18 Příbram - jihovýchodní obchvat 

   Author: Sklenář Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • I/35 MÚK Rádelský mlýn 

   Author: Stach Jan; Supervisor: Eichler Filip; Opponent: Šimek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší přestavbu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn, která se nachází na křížení silnic I/35 a I/65. Tato práce je zpracována v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí. Při návrhu byl kladen důraz na ...
  • I/57 Kunín, západní obchvat 

   Author: Šanobová Lenka; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Konečný Erich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu západního obchvatu obce Kunín ve dvou variantách. Studie má za cíl prověřit prostupnost zájmového území a zajistit potřebné návrhové parametry komunikace s ohledem na sídlení ...
  • II/111 Divišov - obchvat 

   Author: Erbanová Eliška; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Novotná Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je studie vedení přeložky silnice II/111 v katastrálním území Dalovy a Divišov u Benešova kvůli nevyhovujícímu směrovému vedení stávající silnice II/111. V rámci této studie jsou navrženy 2 ...
  • Jemnozrnné asfaltové betony snižující hluk 

   Author: Pucholtová Laura; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Jižní tangenta Českých Budějovic 

   Author: Mach Martin; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Kalibrace dopravních modelů křižovatek v softwaru PTV VISSIM 

   Author: Štěp Petr; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Kapacitní posouzení variantního řešení křižovatky D11/I 36 

   Author: Dočekal Jan; Supervisor: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace pro cyklisty v Českých Budějovicích 

   Author: Axmanová Pavla; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Kritické zhodnocení návrhové metody TP 170 

   Author: Kašpar Jaroslav; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Kryty asfaltových vozovek s dlouhou životností s využitím tenkých obrusných vrstev 

   Author: Král Tomáš; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se věnuje vybraným charakteristikám asfaltových směsí typu ACL 16S a VMT 16 a to zejména z pohledu jejich vlivu na životnost vozovky. Úvodní teoretické kapitoly se věnují mapování problematiky vozovek ...
  • Kvalita asfaltových směsí - vliv pojiva 

   Author: Friedrich Jakub; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní simulace stárnutí asfaltové směsi a vliv na vybrané funkční charakteristiky 

   Author: Kotoušová Adriana; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou laboratorní simulace stárnutí asfaltových směsí a jeho vlivu na vybrané charakteristiky testovaných asfaltových směsí. Rešeršní část je zaměřena na existující či experimentálně ...
  • Letiště Chomutov, rekonstrukce provozních ploch 

   Author: Ludvík Jan; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Letiště Praha Točná 

   Author: Tomášek Václav; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Mapa okružních křižovatek v Praze 

   Author: Rácz Lukáš; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)