Now showing items 18-37 of 188

  • Dopravní modelování okružní křižovatky Vítězné náměstí 

   Author: Sedlačik Ivan; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní řešení oblasti náměstí Milady Horákové v Plzni 

   Author: Matoušek David; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopravní řešení oblasti Praha 6 - Dědina 

   Author: Sochůrek Ondřej; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit stávající dopravní řešení vybrané oblasti městské části Prahy 6 - Dědina a navrhnout vhodná opatření, která by zvýšila bezpečnost dopravy a kapacitu parkovacích a ...
  • Dopravní řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice 

   Author: Bernášek Jaroslav; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Lambert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je návrh dopravního řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice. Součástí práce je dopravní průzkum v dané lokalitě a jeho vyhodnocení. Návrh má formu studie a je řešen ve třech variantách. Důraz ...
  • Dopravní řešení průtahu silnice II/268 v ulici Sloupská v Novém Boru 

   Author: Frančík Petr; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Dopravní řešení Strossmayerova náměstí 

   Author: Kareš Jakub; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této práce je vytvořit a posoudit několik různých variant dopravního řešení na Strossmayerově náměstí v Praze. Aktuální stav náměstí a přilehlých prostor je neuspokojivý především z pohledu chodců, kteří jsou nuceni ...
  • Dopravní řešení v nové zástavbě městské části Prahy 12 - Komořany 

   Author: Zahradníková Martina; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní řešení v obci Loučeň 

   Author: Cabrnochová Nina; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Dopravní řešení v ulici Čs.Exilu 

   Author: Jíra Jakub; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Dopravní studie proveditelnosti vybrané oblasti v Kolíně 

   Author: Šebesta Adam; Supervisor: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Efektivnost provozu světelně řízených křižovatek v době nízkých intenzit provozu 

   Author: Kolečko Petr; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Funkční charakteristiky asfaltových pojiv s mikromletou pryží a různými typy katalyzátorů a chemických přísad 

   Author: Soukupová Lucie; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Fyzické oddělení cyklistické dopravy 

   Author: Drbohlav Jiří; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Georadar a nedestruktivní metody diagnostiky vozovek 

   Author: Mužík Martin; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Heliport HEMS Havířov 

   Author: Baštářová Pavlína; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • I/13 - obchvat města Frýdlantu 

   Author: Horálková Lenka; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • I/18 Příbram - jihovýchodní obchvat 

   Author: Sklenář Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • I/35 MÚK Rádelský mlýn 

   Author: Stach Jan; Supervisor: Eichler Filip; Opponent: Šimek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší přestavbu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn, která se nachází na křížení silnic I/35 a I/65. Tato práce je zpracována v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí. Při návrhu byl kladen důraz na ...
  • I/57 Kunín, západní obchvat 

   Author: Šanobová Lenka; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Konečný Erich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu západního obchvatu obce Kunín ve dvou variantách. Studie má za cíl prověřit prostupnost zájmového území a zajistit potřebné návrhové parametry komunikace s ohledem na sídlení ...
  • II/111 Divišov - obchvat 

   Author: Erbanová Eliška; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Novotná Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je studie vedení přeložky silnice II/111 v katastrálním území Dalovy a Divišov u Benešova kvůli nevyhovujícímu směrovému vedení stávající silnice II/111. V rámci této studie jsou navrženy 2 ...