• Posouzení nápravných opatření nestabilního svahu výsypky 

   Autor: Fuksová Tereza; Vedoucí práce: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Posouzení základových konstrukcí při rekonstrukci činžovního domu 

   Autor: Záruba Jan; Vedoucí práce: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Prohlídky podzemních děl technické infrastruktury 

   Autor: Škeřík Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Košťál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato práce se zabývá obecným popisem kolektorových staveb a staveb kabelových tunelů. Je v ní obsažena jak historie, tak i současnost použití tohoto typu podzemních objektů u nás a v zahraničí. Práce se však věnuje i ...
  • Srovnávací výpočty pažících stěn na pevných podporách dle EC7 

   Autor: Růt Jiří; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Srovnávací výpočty pažících stěn na pružných podporách dle EC7 

   Autor: Magnusková Lucie; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Stavební jáma pro stanici metra Nemocnice Motol 

   Autor: Beneš Ondřej; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Nosek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Autor zpracoval bakalářskou práci, která se zabývá stavební jámou a jejího řešení. Práce je tvořena geologií, geotechnikou a statikou nosných konstrukcí. Na začátku je vysvětlena geologie daného místa budoucího staveniště ...
  • Štola pod železniční tratí ražená metodou ADECO-RS 

   Autor: Haba Josef; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Laurin Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá konvenční tunelovací metodou ADECO-RS použitou na výstavbě ražené štoly, která bude sloužit jako podchod pro teplovod pod železniční tratí. V teoretické části práce je metoda ADECO-RS porovnána ...
  • Teoretické a praktické problémy využití geotermální energie z malých hloubek 

   Autor: Holub Josef; Vedoucí práce: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Úloha geotechniky při návrhu integrovaných mostů 

   Autor: Sehnalová Pavlína; Vedoucí práce: Vaníček Ivan; Oponent práce: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o integrovaných mostech z pohledu geotechniky. Práce popisuje typy integrovaných mostů, jejich vývoj a přednosti oproti tradičním mostům. Ve zkratce je popsán princip návrhu ...
  • Výpočty pilot dle Eurokódu 7 

   Autor: Řídká Jana; Vedoucí práce: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Zajištění stavební jámy a založení přístavby nádraží Vyšehrad 

   Autor: Vopička Michal; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Založení administrativní budovy Praha, Karlín 

   Autor: Philipp Tomáš; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Založení bytového domu na Pankráci 

   Autor: Vaněček Ondřej; Vedoucí práce: Salák Jan; Oponent práce: Semrád Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení základové konstrukce vícepodlažního objektu. Řešená konstrukce je navrhována jako novostavba. Založení bude řešeno ve více konstrukčních variantách s plošným a hlubinným ...
  • Založení bytového domu Novovysočanská 

   Autor: Bartoš Jan; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Založení bytového domu Triplex 

   Autor: Canini Stanislav; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Založení hotelu v Praze 

   Autor: Čech Jiří; Vedoucí práce: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Založení polyfunkčního objektu v Praze 

   Autor: Antoš Roman; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Hamouzová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je zajištění stavební jámy a založení polyfunkčního objektu v Praze. Zajištění stavební jámy je řešeno ve dvou variantách, první způsob je záporové pažení v místech malého přitížení povrchu ...
  • Založení veterinární kliniky Novovysočanská 

   Autor: Tvrdek Jan; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Zatížení podzemního díla klíčovým blokem 

   Autor: Lavko Michal; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis metódy klúcového bloku a ...