Now showing items 1-20 of 57

  • Akceptovatelnost lokální výztuže primárního ostění ze statického hlediska 

   Author: Jáchym Hobza; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Louženský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem lokální výztuže primárního ostění na celkový přenos sil a stabilitu podzemního díla.
  • Dálnice D3 - tunel Luka 

   Author: Josefik Daniel; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Komarnik Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zářezu předportálové oblasti a návrhem primárního ostění průzkumné štoly plánovaného tunelu Luka, který bude součástí dálnice D3. První část práce se zabývá zajištěním ...
  • Geotechnický průzkum pro založení průmyslové haly v Protivíně 

   Author: Matyáš Janda; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Nosek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá geotechnickým průzkumem pro plošné založení průmyslové haly v Protivíně, který provedl autor této práce. Provedeno bylo pět jádrových vrtů do hloubky pěti metrů, což by v daných geologických ...
  • Historická pohraniční opevnění ČSR - rekonstrukce způsobu výstavby podzemních prostor 

   Author: Mikolášek Jakub; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Interakce zemního tělesa a mostních opěr 

   Author: Faltýnek Jan; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Modernizace 4. železničního koridoru v úseku Votice - Tábor 

   Author: Pecková Michaela; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Turanský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění portálového zářezu a čelní stěny raženého portálu tunelu Mezno, který bude realizován v rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru v České republice. ...
  • Most Postřelmov, SO 240, zakládání mostu 

   Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato práce se zabývá založením mostního objektu SO240 most Postřelmov. Jsou v ní popsány možnosti založení opěrných zdí, mostních opěr a zdůvodnění výsledného návrhu založení. Práce se skládá z návrhu, posudku, technické ...
  • Návrh a 3D analýza založení výškové budovy 

   Author: Achmed Mouzaev; Supervisor: Šiška Zdeněk; Opponent: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením založení výškové administrativní budovy na ulici Studentská 95 v Pardubicích. Řešený objekt je navržen jako novostavba. V rámci práce byl proveden také předběžný statický ...
  • Návrh pažení portálové jámy a primárního ostění tunelu Homolka 

   Author: Kodeda Štěpán; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh primárního ostění dvoukolejného tunelu metra 

   Author: Šach Jiří; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh propustku v násypu trati III. koridoru 

   Author: Pechr Tomáš; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh seizmicky zatížených podzemních staveb 

   Author: Jana Schejbalová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá zemětřesením a jeho účinky na podzemní stavby. V práci je popsán způsob určení seizmického zatížení na geotechnické konstrukce dle Eurokódu 8. Dále jsou zde představeny metody výpočtu seizmické ...
  • Návrh spodní stavby polyfunkčního domu v Říčanech 

   Author: Ondřej Tušl; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Šulcek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu spodní stavby polyfunkčního domu v Říčanech v České republice. Návrh byl zpracován na základě výkresové dokumentace objektu ve stupni pro stavební povolení. V práci je popsán způsob ...
  • Návrh tunelu Ejpovice 

   Author: Tampier David; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh tunelu Mezno 

   Author: Michaljaničová Jana; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh tunelu Mezno. 

   Author: Jančičková Marie; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh zajištění stavební jámyobjektu "Polyfunkční dům Provazníkova" Brno 

   Author: Adam Mitrenga; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Horák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zajištění stavební jámy pro vícepatrovou budovu v Brně. První část popisuje oblast, ve které se nachází staveniště, a také popisuje geologické a geotechnické podmínky na staveništi. ...
  • Návth spodní stavby hotelu na Smíchově 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Numerická analýza pilotového základu 

   Author: Šmíd Jan; Supervisor: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Numerická analýza ražeb trasy I.D metra v Praze 

   Author: Adam Hájek; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Obsahem této bakalářské práce je numerické modelování dvoukolejného traťového tunelu trasy I.D ve staničeních 42,570 km a 42, 470 km a následné porovnání výsledků numerického modelování s výsledky geotechnického monitoringu. ...