Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 31

  • Pevná jízdní dráha v tunelech 

   Autor: Horčička Jiří; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Lidmila Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Během posledních let se neustále zvyšují nároky na konvenční železniční tratě se štěrkovým kolejovým ložem. Snaha dosáhnout vyšších maximálních rychlostí a zatížení na nápravu dala vzniknout konstrukci pevné jízdní dráhy. ...
  • Štola pod železniční tratí ražená metodou ADECO-RS 

   Autor: Haba Josef; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Laurin Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá konvenční tunelovací metodou ADECO-RS použitou na výstavbě ražené štoly, která bude sloužit jako podchod pro teplovod pod železniční tratí. V teoretické části práce je metoda ADECO-RS porovnána ...
  • Založení bytového domu na Pankráci 

   Autor: Vaněček Ondřej; Vedoucí práce: Salák Jan; Oponent práce: Semrád Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení základové konstrukce vícepodlažního objektu. Řešená konstrukce je navrhována jako novostavba. Založení bude řešeno ve více konstrukčních variantách s plošným a hlubinným ...
  • Založení polyfunkčního objektu v Praze 

   Autor: Antoš Roman; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Hamouzová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je zajištění stavební jámy a založení polyfunkčního objektu v Praze. Zajištění stavební jámy je řešeno ve dvou variantách, první způsob je záporové pažení v místech malého přitížení povrchu ...
  • Založení administrativní budovy Praha, Karlín 

   Autor: Philipp Tomáš; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Srovnávací výpočty pažících stěn na pružných podporách dle EC7 

   Autor: Magnusková Lucie; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Srovnávací výpočty pažících stěn na pevných podporách dle EC7 

   Autor: Růt Jiří; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Numerické modelování svorníkové výztuže pomocí MKP 

   Autor: Runt David; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Numerické modelování kabelového tunelu Karlín 

   Autor: Řehák Jakub; Vedoucí práce: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interakce zemního tělesa a mostních opěr 

   Autor: Faltýnek Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Založení hotelu v Praze 

   Autor: Čech Jiří; Vedoucí práce: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návth spodní stavby hotelu na Smíchově 

   Autor: Bednář Jan; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení nápravných opatření nestabilního svahu výsypky 

   Autor: Fuksová Tereza; Vedoucí práce: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Založení veterinární kliniky Novovysočanská 

   Autor: Tvrdek Jan; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Teoretické a praktické problémy využití geotermální energie z malých hloubek 

   Autor: Holub Josef; Vedoucí práce: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Numerické modelování kolektoru pomocí 2D MKP 

   Autor: Šiška Zdeněk; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Numerické modelování svorníkové výstroje 

   Autor: Boháč Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Založení bytového domu Novovysočanská 

   Autor: Bartoš Jan; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Návrh tunelu Mezno 

   Autor: Michaljaničová Jana; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh tunelu Mezno. 

   Autor: Jančičková Marie; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)