Zobrazují se záznamy 1-20 z 24

   Klíčové slovo
   (GRS) Integral bridge, reinforced soil, earth pressure, bridge abutment, deformation, laboratory model, bridge stability, integral bridge design tenet [1]
   (GRS) Integrovaný most, vyztužení zemin, zemní tlak, opěra mostu, deformace, laboratorní model, stabilita mostu, princip návrhu integrovaných mostů [1]
   ballastless track, slab track, ballast less track in tunnels, high-speed tracks, perspectives of high-speed tracks in the Czech republic [1]
   cable tunnel,utility tunnel,visual inspection,survey,maintenance,condition assessment of the lining [1]
   Construction pit, braced timbering, continuous tangential pile wall, anchor, piles [1]
   Dálnice, tunel, stabilita svahu, průzkumná štola, primární ostění, metoda konečných prvků [1]
   Excavated adit, ADECO-RS, NATM, solution, design, comparison [1]
   foundation pit, method of dependent pressures, rider bracing, micropile, pile [1]
   Foundation pit, sheeting construction, GEO5, rider bracing, sheet piles, pile wall, ground anchor [1]
   Foundation, subsoil, foundation slab, piles, structural model [1]
   Geologie, geotechnika, stavební jáma, pažení, technologie, statika [1]
   Geology, geotechnics, constraction pit, armouring, technology, statics [1]
   kabelový tunel,kolektor,vizuální prohlídky,průzkum,údržba,hodnocení stavu ostění [1]
   keyblock theory,KBT,discontinuities,stereogrametry,DEM,UDEC [1]
   Motorway, tunnel, slope stability, exploratory tunnel, primary lining, finite element method [1]
   pevná jízdní dráha, pevná jízdní dráha v tunelu, vysokorychlostní tratě, perspektivy vysokorychlostních tratí v České republice [1]
   Ražená štola, ADECO-RS, NRTM, konvenční ražba, řešení, návrh, porovnání [1]
   stavební jáma, metoda závislých tlaků, záporové pažení, mikropilota, pilota [1]
   Stavební jáma, pažicí konstrukce, GEO5, záporové pažení, štětová stěna, štětovnice, pilotová stěna, zemní kotva [1]
   Stavební jáma, záporové pažení, souvislá pilotová tangenciální stěna, kotva, piloty [1]