• Modernizace 4. železničního koridoru v úseku Votice - Tábor 

   Autor: Pecková Michaela; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Turanský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění portálového zářezu a čelní stěny raženého portálu tunelu Mezno, který bude realizován v rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru v České republice. ...
  • Návrh pažení portálové jámy a primárního ostění tunelu Homolka 

   Autor: Kodeda Štěpán; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh primárního ostění dvoukolejného tunelu metra 

   Autor: Šach Jiří; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh propustku v násypu trati III. koridoru 

   Autor: Pechr Tomáš; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh tunelu Ejpovice 

   Autor: Tampier David; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh tunelu Mezno 

   Autor: Michaljaničová Jana; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh tunelu Mezno. 

   Autor: Jančičková Marie; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návth spodní stavby hotelu na Smíchově 

   Autor: Bednář Jan; Vedoucí práce: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Numerická analýza pilotového základu 

   Autor: Šmíd Jan; Vedoucí práce: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Numerické modelování kabelového tunelu Karlín 

   Autor: Řehák Jakub; Vedoucí práce: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Numerické modelování kolektoru pomocí 2D MKP 

   Autor: Šiška Zdeněk; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Numerické modelování svorníkové výstroje 

   Autor: Boháč Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Numerické modelování svorníkové výztuže pomocí MKP 

   Autor: Runt David; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Ostění tunelů z vláknobetonových segmentů 

   Autor: Froněk Michal; Vedoucí práce: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Pažení stavební jámy pro objekt Visionary v Praze 

   Autor: Kroy Adam; Vedoucí práce: Kos Jan; Oponent práce: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce řeší varianty pažení stavební jámy, které slouží k založení administrativní budovy Visionary v Praze v Holešovicích. Úvodní část obecně pojednává o možnostech pažení stavebních jam a shrnuje jejich výhody ...
  • Pevná jízdní dráha v tunelech 

   Autor: Horčička Jiří; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Lidmila Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Během posledních let se neustále zvyšují nároky na konvenční železniční tratě se štěrkovým kolejovým ložem. Snaha dosáhnout vyšších maximálních rychlostí a zatížení na nápravu dala vzniknout konstrukci pevné jízdní dráhy. ...
  • PONAVIA Park - založení bytového domu v Brně 

   Autor: Outratová Kateřina; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Hamouzová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá založením bytového domu v lokalitě brněnského brownfieldu městské části Královo Pole. Předmětem práce je návrh a posouzení vhodných geotechnických konstrukcí zajišťujících stavební jámu. Následně ...
  • Posouzení nápravných opatření nestabilního svahu výsypky 

   Autor: Fuksová Tereza; Vedoucí práce: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Posouzení základových konstrukcí při rekonstrukci činžovního domu 

   Autor: Záruba Jan; Vedoucí práce: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Prohlídky podzemních děl technické infrastruktury 

   Autor: Škeřík Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Košťál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato práce se zabývá obecným popisem kolektorových staveb a staveb kabelových tunelů. Je v ní obsažena jak historie, tak i současnost použití tohoto typu podzemních objektů u nás a v zahraničí. Práce se však věnuje i ...