Now showing items 212-231 of 611

  • Pasivní dům Rokycany 

   Author: Bejček Michal; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Plně elektrifikovaná administrativní budova 

   Author: Urban Marek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Chrz Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením plně elektrifikované budovy s hybridní fotovoltaickou elektrárnou. Cílem práce je zejména vytvoření alternativních variant systému vytápění a chlazení a následné porovnání s původním ...
  • Plošné vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Author: Ceralová Kristýna; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem této bakalářské práce byl koncepční návrh plošného stropního sálavého vytápění administrativní budovy, které je možné využít i pro chlazení. V souvislosti s vytápěním a chlazením bylo okrajově řešeno i větrání zadané ...
  • Podlahové vytápění v bytovém domě 

   Author: Šuhájková Lenka; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání řešení systému vytápění, chlazení a větrání v bytovém domě ve dvou klimatických oblastech 

   Author: David Šnajdr; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných technických zařízení budov pro bytový dům, který je navrhován pro dvě odlišné klimatické oblasti. Jedná se o Českou republiku, která leží v mírném a kontinentálním klimatu a ...
  • Poruchy a reklamace systémů TZB v realizovaných stavbách 

   Author: Kovanda Ondřej; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Posousezení šíření účinků požáru větracím potrubím kuchyně 

   Author: Hlaváčková Barbora; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Fait Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá riziky šíření účinků požáru větracím potrubím kuchyně. Poukazuje na problematiku usazenin v potrubí a také na výjimku v normě, kdy se při prostupu požárně dělicí konstrukcí u malých průřezů ...
  • Posouzení vlivu akumulační podlahy na tepelnou stabilitu místnosti 

   Author: Dlouhý Josef; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je mimo jiné posouzení reálného využití sluneční energie k soběstačnému vytápění bez dodávek dalších externích konvenčních zdrojů. Posouzení je provedeno formou simulace vytvořeného jednouzlového výpočetního ...
  • Posouzení vlivu snižování energetické náročnosti budov na ekologickou zátěž. 

   Author: Stachová Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Potřeba vody a její dopad na návrh vodovodu 

   Author: Vodičková Kateřina; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu v Českých Budějovicích s rozšiřující tématickou částí. 

   Author: Kalhous Tomáš; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této závěrečné bakalářské práce jsou tři základní části. V první části je provedeno požárně bezpečnostní řešení k přidělenému stavebnímu projektu bytového domu v Českých Budějovicích. Druhá část se zabývá návrhem ...
  • Požární větrání 

   Author: Čiháková Zdeňka; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Požární větrání v hromadných garážích 

   Author: Fíla Pavel; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Problematika větrání bazénů 

   Author: Hažmuka Jakub; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Problematika větrání školských budov 

   Author: Hovorková Zuzana; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Projekt chlazení administrativní budovy 

   Author: Zolal Adam; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Projekt chlazení datového centra 

   Author: Páralová Leona; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Nechanický Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá chlazením datového centra. Teoretická část práce se zabývá seznámením se systémy chlazení a jejich použití. Výsledkem výpočtové části je návrh chladícího systému pro datové centrum včetně zdroje ...
  • Projekt energeticky úsporného osvětlení nebytového objektu 

   Author: Holečková Jana; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Projekt klimatizace polikliniky 

   Author: Šebesta Boris; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší návrh klimatizace polikliniky. Cílem této práce je navrhnout koncepčně správné řešení a následně ho zpracovat do podoby prováděcí dokumentace. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými ...
  • Projekt otopné soustavy bytového domu 

   Author: Šnajdrová Monika; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)