Now showing items 346-365 of 812

  • Radiative heating and cooling with use of integrated capillary tube mats 

   Author: Slabá Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Realizační projekt rekonstrukce osvětlení základní školy Mazurská, Praha 

   Author: Kletečka Michal; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Ve své práci se zabývám rekonstrukcí osvětlovací soustavy 2.NP základní školy Mazurská včetně návrhu regulace pomocí sběrnice DALI. Výpočty v programu DIALux jsem provedl pro všechny místnosti, abych navrhl vhodný počet ...
  • Regenerace rekreační horské chaty na nízkoenergetický standard 

   Author: Kuszniruková Kateřina; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukcce vytápění a větrání bytového domu po úpravě obvodového pláště 

   Author: Jakub Doubrava; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Hlavním cílem této práce je návrh rekonstrukce topného systému stávajícího bytového domu v Karlových Varech včetně výběru vhodného topného zdroje. Zdroj tepla byl vybrán podle celkových nákladů, do kterých byly zahrnuty ...
  • Rekonstrukce elektroinstalace komplexu budov 

   Author: Blahuta David; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Píša Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Cílem této práce je popsání problematiky rekonstrukce elektroinstalace a inteligentní elektroinstalace. Součástí této práce je i projekt rekonstrukce elektroinstalace konkrétních objektů. Projekt řeší vnitřní elektroinstalace, ...
  • Rekonstrukce mateřské školy na budovu s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Bejvlová Veronika; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Rekonstrukce panelového domu s využitím solárního systému 

   Author: Veverka Tomáš; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Rekonstrukce rodinného domu 

   Author: Skopková Gabriela; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem mé bakalářské práce je vyhodnotit stávající stav rodinného domu a navrhnout vhodné řešení rekonstrukce z hlediska technického zařízení. Teoreticky zpracuji možnosti větrání a vytápění pro rodinný dům, následně tyto ...
  • Rekonstrukce stávající vily a návrh přechodu do režimu NZEB 

   Author: Jan Přívětivý; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Steinhaizl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá rekonstrukcí rodinné vily ve Velké Chuchli na Praze 5. Po dohodě s investorem byly navrženy úpravy stávajícího 1.NP a přístavba bazénového prostoru nad garáží ...
  • Rekonstrukce stodoly na obytné prostory 

   Author: Ondřej Broda; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V mé práci se zabývám systémy TZB pro projekt rekonstrukce stodoly. Zjišťuju, který zdroj tepla je nejvhodnější vzhledem k obnovitelnosti zdrojů a komfortu lidí v objektu. Navrhuji i systém kanalizace, vodovodu a ...
  • Rekonstrukce strojovny chlazení HKS FORGE TRNAVA 

   Author: Loudil Ondřej; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Jordán Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předkládaná práce obsahuje popis chladicích okruhů, které se mohou použít pro chlazení strojů v různých průmyslových provozech, jako jsou hutnický nebo potravinářský průmysl. U chladicích okruhů je popsáno z čeho se skládají ...
  • Rekonstrukce systému větrání sportovní haly 

   Author: Jurčenková Denisa; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Rekonstrukce systému vytápění rodinného domu 

   Author: Anna Smolíková; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí systému vytápění rodinného domu. Hlavní náplní je porovnání různých zdrojů tepla, kritérii jsou především náklady na provoz, pořizovací náklady a vliv provozu na životní prostředí ...
  • Rekonstrukce systému vytápění v bytovém objektu 

   Author: Mašek Jan; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tématem této bakalářské práce je rekonstrukce systému vytápění v bytovém objektu. Práce má dvě hlavní části - projekt a studii. Projekt se zabývá rekonstrukcí vytápění ve stávajícím bytovém objektu. Jeho cílem bylo provézt ...
  • Rekonstrukce systému vytápění v tzv. dvouletce 

   Author: Viktorija Punčochářová; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Cílem této diplomové práce bude navrhnout moderní a úsporný systém vytápění pro budovy typu „dvouletka“ na příkladu konkrétní budovy. Vzhledem k tomu, že tyto budovy mají z větší části stejný stavební systém a uspořádaní, ...
  • Rekonstrukce systémů TZB metodou EPC 

   Author: Pávek Petr; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Matějíček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá řešením použití metodiky Energy Performance Contracting (EPC) pro rekonstrukci systému TZB a dalších úprav objektu Kongresového centra Praha za účelem úspor energií. Projekt EPC je popsán z pohledu ...
  • Rekonstrukce technických systémů rodinného domu 

   Author: Franková Martina; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce se zabývá návrhem rekonstrukce technických systémů existujícího rodinného domu. Jejím cílem je dosáhnout snížení nákladů na energie pro uživatele domu s ohledem na ekonomickou návratnost rekonstrukce a využití ...
  • Rekonstrukce umělého osvětlení ZŠ Vlašim 

   Author: Vodolánová Alena; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce větracího systému bytového domu 

   Author: Dolejš Jan; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rekonstrukcí stávajících systémů větrání v bytových domech s důrazem na panelové objekty. Práce shrnuje a hodnotí standartní koncepce řešení a poukazuje na současné legislativní a ...
  • Rekonstrukce větrání pavilonu nemocnice 

   Author: Tomáš Knapp; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Hubka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací rekonstrukcí větracího systému v pavilonu nemocnice v realizačním stupni dokumentace a koncepční řešení chlazení objektu. V textové části je obsažen přehled stávajících ...