Now showing items 1-20 of 894

  • Absorpční chlazení budovy s využitím centrálního zásobování teplem 

   Author: Stuchlík Mojmír; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Akumulace tepla ve vodním stratifikačním zásobníku 

   Author: David Gazda; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Předmětem závěrečné diplomové práce je experimentální měření na vodním stratifikačním zásobníku v demonstrační laboratoři TZB, katedry technických zařízení budov, fakulty stavební ČVUT v Praze. Bylo provedeno 5 různých ...
  • Akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem teplé vody 

   Author: Vondřejc Miloš; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativní zdroje tepla pro nízkoenergetické domy 

   Author: Kotva Tomáš; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analysis of historical interior by building performance simulation 

   Author: Costa Prieto Irieix; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Po demolici barokního kostela v Duchově byla historická freska Nanebevzetí Panny Marie od V. V. Reinera sejmuta a deponována až do roku 1959, kdy byl v zámeckém parku postaven nový pavilon. Nicméně, tento nový objekt, kde ...
  • Analýza chybových stavů vzduchotechnických jednotek 

   Author: Beneš Václav; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá ověřením systému pravidel hledajících chybové stavy vzduchotechnických jednotek. Vyhodnocuje výstupy programu, jehož jsou pravidla součástí a chyby jednotlivých pravidel blíže analyzuje a ...
  • Analýza elektromagnetického záření v budovách 

   Author: Sopoligová Alexandra; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza energetických potřeb a koncepce vzduchotechniky administrativní budovy 

   Author: Ševců Jan; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Analýza energetických systémů areálu policie ČR v Kutné Hoře 

   Author: Ježek Michal; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza hospodaření s dešťovou vodou 

   Author: Bulková Jana; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza kuchyňských odsávacích zařízení 

   Author: Kettner Josef; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Práce řeší analýzu současně dostupných odsávacích zařízení pro kuchyňské prostory bytových domů z hlediska odvodu škodlivin a požadavku na větrání obytných staveb. Jsou identifikovány klady a zápory jednotlivých typů řešení ...
  • Analýza panelového domu se zaměřením na úspory teplé vody 

   Author: Kuhnová Kateřina; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analýza postupů BIM v projektu vzduchotechniky zpracovaném nástrojem Revit 

   Author: Kontuľ Vladimír; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku BIMu a jej použitie v projekčnej praxi. Práca je rozdelená na časť popisujúcu použitie nástroja Revit pre výpočet tepelných strát resp. tepelných ziskov a časť, v ktorej ...
  • Analýza problémů větrání kuchyní 

   Author: Zeman Tomáš; Supervisor: Jokl Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analýza proudění vzduchu v místnosti 

   Author: Linhartová Lenka; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Kny Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
   Cílem diplomové práce je analyzovat obraz proudění vzduchu z distribučního prvku za různých okrajových podmínek a vyhodnotit jeho vliv na pobytovou oblast osob. Tepelné pohodě se dnes věnuje velká pozornost. Člověk v ...
  • Analýza provozu objektů s tepelným čerpadlem 

   Author: Mašková Veronika; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza provozu vzduchotechnické klimatizační jednotky 

   Author: Martin Cakl; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se věnuje analýze vzduchotechnické jednotky. V úvodu nalezneme stručné informace o tom, jak hospodařit se zdroji energií, abychom minimalizovali náklady. Dále se práce zabývá vytvořením a ověřením funkčnosti ...
  • Analýza tepelného čerpadla v simulačním programu Trnsys 

   Author: Baumgartner David; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analýza větrací jednotky s termoelektrickými články 

   Author: Hrůzová Noemi; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Teoretická část diplomové práce se zabývá termoelektrickými jevy, na jejichž principech pracují termoelektrická zařízení. Rozdělují se na termoelektrické generátory TEG a termoelektrické chladiče TEC. Chování Peltierova ...
  • Analýza vlivu kapilárního systému na tepelnou pohodu při vytápění a chlazení 

   Author: Dlabiková Marie; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)