Now showing items 389-408 of 812

  • Samočinné SHZ ve skladové hale 

   Author: Michal Železný; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá projektem na samočinné stabilní hasicí zařízení ve skladové hale. Tento projekt obsahuje podrobnou technickou zprávu doplněnou hydraulickými výpočty, návrhem rozmístění sprinklerových hlavic, ...
  • SHZ v administrativních budovách 

   Author: Adam Somsedík; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mózer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Táto diplomová práca sa zameriava na stabilné hasiace zariadenie v administratívnych budovách s väčšou pozornosťou na sprinklerové a hmlové stabilné hasiace zariadenia. Jedná sa hlavne o ich základné informácie, využitie, ...
  • Silnoproudé a slaboproudé rozvody rodinného domu 

   Author: Kuřátko Josef; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá slaboproudými a silnoproudými rozvody rodinného domu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První dvě části práce se věnují elektronické zabezpečovací signalizaci a elektrické požární ...
  • Slaboproudá elektrická instalace bytového domu 

   Author: Iskakova Tamiris; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá řešením zabezpečení s využitím elektrické požární signalizace (EPS) a elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS). Na základě seznámení se s problematikou EPS a EZS je zpracován projekt elektrické ...
  • Smart prague současnost a budoucnost 

   Author: Jakeš Patrik; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Peterka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce pojednává o dnes dobře veřejně známém tématu Smart Cities, kterým se snaží pyšnit každé město, které integruje prvky informačních a komunikačních technologií (IKT) do provozu svého města a přibývá jich ...
  • Snižování energetické náročnosti budov 

   Author: Medek Miloslav; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snižování energetické náročnosti hypermarketu 

   Author: Vochozková Veronika; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí - první teoretická část se zabývá problematikou úpravy vnitřního prostředí nákupních center. Jsou zde popsány zásady větrání, filosofie návrhu hypermarketů, definovány mikroklimatické ...
  • Snižování energetické náročnosti mateřské školy 

   Author: Petlachová Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Snižování energetické náročnosti panelových domů 

   Author: Dědina Pavel; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snižování energetické náročnosti staveb pomocí vodní smyčky 

   Author: Petlach Jiří; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Soběstačný dům 

   Author: Fraňková Markéta; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Pešek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu technického zařízení v rodinných domech vzhledem k soběstačnému stylu života. První část se zabývá jednotlivými příklady v České republice, které ukazují, jak fungují již postavené ...
  • Soběstačný komplex rodinných domů 

   Author: Michaela Loová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Úlohou práce je navrhnúť a vypracovať projekt sebestačného komplexu rodinných domov. Návrh pozostáva z textovej časti, výkresovej časti a z rozširujúcej štúdie na tému sebestačné komplexy pre bývanie. Textová časť sa zaoberá ...
  • Solární chlazení 

   Author: Ulma Alexandr; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Solární systém v bytovém domě 

   Author: Podešvová Karolína; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Solární systémy budovy školícího centra 

   Author: Poláček Antonín; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Solární systémy s dlouhodobou akumulací tepla 

   Author: Kny Martin; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Solární systémy v rodinném domě 

   Author: Svobodová Eliška; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Sportovně relaxační centrum na Praze 5 

   Author: Splídková Kristýna; Supervisor: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sportovní hala - studie vytápění a projekt 

   Author: Josefusová Michaela; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sportovní hala - vytápění a PTV 

   Author: Listík Matěj; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)