Now showing items 325-344 of 611

  • Sprinklerový systém v objektu Kauflandu 

   Author: Rochelt Filip; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje popisu částí sprinklerového stabilního hasicího zařízení a vysvětluje jeho funkci. V závěru teoretické části je popisován postup ...
  • Srovnávací studie pro TZB systémy v BIMu 

   Author: Hovorka Lukáš; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá výpočty tepelných ztrát, návrhem vytápění a vzduchotechniky pomocí nástrojů BIM. Jako vzorový objekt bude použit model vily Tugendhat, pro kterou bude návrh proveden. Součástí práce je seznámení ...
  • Stabilní hasicí zařízení s využitím sprinklerových systémů v administrativních budovách 

   Author: Havrdová Tereza; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Zadáním této diplomové práce je projekt stabilního hasicího zařízení, aplikovaný na administrativní budovu ve stupni projektové dokumentace na úrovni stavebního povolení. Byla zde zpracována teoretická část popisující jak ...
  • Stabilní hasicí zařízení s využitím sprinklerových systémů ve skladovacích prostorech 

   Author: Malá Michaela; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je představení stabilního hasicího zařízením se zaměřením na použití sprinklerových systémů ve výrobních objektech respektive v jejich skladovacích prostorech. Celá diplomová práce je rozdělena ...
  • Studie a návrh stabilního hasicího zařízení mlhového na budovu muzea paroplavby v Praze 

   Author: Bukovjan Marek; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem této diplomové práce jsou dvě základní části. V první části je zpracován návrh mlhového stabilního hasicího zařízení na budovu muzea paroplavby v Praze dle technické normy ČSN P CEN/TS 14972. Projekt je ve stupni ...
  • Studie čistého provozu v nemocnici 

   Author: Tereza Šamsová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá čistými provozy ve zdravotnictví, především operačními sály. Práce je zaměřena na zařízení vzduchotechniky, která jsou pro čisté prostory nezbytná. V teoretické části je zpracován přehled ...
  • Studie přeměny skladu v čisté prostředí optické laboratoře 

   Author: Roškotová Kateřina; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce zpracovává koncepci přeměny čistého skladu laserového centra na optickou laboratoř s vyšší třídou čistoty. Návrh řešení by měl zajistit splnění požadovaných parametrů třídy čistoty ISO 6 dle ČSN EN ISO ...
  • Studie řešení osvětlení učeben s důrazem na vysoký zrakový komfort 

   Author: Jan Marx; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Baxant Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zaměřuje na parametry vizuálního komfortu ve školských prostorách. Analyzuje nežádoucí zrakové jevy a poskytuje možná řešení pro jejich eliminaci, či potlačení. Záměrem práce je ukázat důležitost změny principu ...
  • Studie vlastností vzduchotechnického potrubí 

   Author: Lukáš Horváth; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Pump Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Náplňou tejto diplomovej práce je porovnanie kľúčových vlastností vzduchotechnických potrubí vo viacerých variantoch. Práca je zložená j troch častí. V prvej časti boli porovnané vlastnosti z materiálovej stránky, technických ...
  • Studie využití energie moře 

   Author: Hronová Michaela; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
  • Světlo a světelné prostředí 

   Author: Klempířová Petra; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Vaňková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem této diplomové práce je popis světla a světelného prostředí. První část práce obsahuje základní popis světelné techniky a vliv světelného prostředí na člověka. V druhé části práce jsou získané poznatky aplikovány ...
  • Systém chlazení administrativní budovy 

   Author: Drahňovská Kateřina; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Systémová instalace restauračního zařízení 

   Author: Jenčová Lucie; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systémy větrání bytového domu 

   Author: Kouba Miroslav; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technické sytémy v rodinném domě s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Filip Novotný; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Korecký Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem technických systémů domu s téměř nulovou spotřebou energie. Teoretická část práce definuje pojem "Dům s téměř nulovou spotřebou energie", stručně popisuje jeho význam a stanovuje jeho ...
  • Technické zařízení hydroponického skleníku 

   Author: Hanuš Jakub; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Technické zasněžování 

   Author: Stránský Jiří; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tepelná pohoda v budovách s nízkou spotřebou energie 

   Author: Lozoviuková Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Tepelná stabilita budov v letním období 

   Author: Pavlík Petr; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Teplovzdušné vytápění a větrání v bytovém domě 

   Author: Leyerová Veronika; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)