Now showing items 778-797 of 812

  • Zásobování požární vodou a základy modelování požáru 

   Author: Jan Mertl; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obě tyto části jsou zaměřeny na modely požáru. Teoretická část je zaměřena na modely požáru, jejich použití a možnosti dělení. V praktické části byl ...
  • Zásobování teplem administrativní budovy 

   Author: David Meloun; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění administrativní budovy Štokr. V první části je vytvořen koncept technického zařízení budovy. Druhá část se věnuje návrhu zásobování tepla. Návrh vytápění je zpracován ...
  • Zásobování vodou nemocnice v Plzni 

   Author: Krouparová Eva; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Závlahové systémy s využíváním dešťové vody 

   Author: Hrudová Helena; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-02)
   Tato diplomová práce podává obecný přehled o současných závlahových systémech, které jsou nejvíce využívány nejen v zahradní architektuře. Vysvětluje funkci jednotlivých druhů závlah, popisuje uspořádání jednotlivých prvků ...
  • Zdravotechnický systém v bytovém domě 

   Author: Marie Vondrová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tématem diplomové práce je zdravotechnický systém bytového domu. Teoretická část se skládá ze studie zaměřené na systémy zelených stěn a modré střechy. Další část řeší koncept hospodaření objektu s vodou. Projekt zahrnuje ...
  • Zdravotechnika bytového domu 

   Author: Jana Šafaříková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem bakalářské práce bylo provést studii využití solární energie pro ohřev teplé vody ve vybraném bytovém domě a navrhnout možné řešení pro zadaný objekt. Byly popsány možnosti způsobu ohřevu teplé vody pomocí solární ...
  • Zdravotechnika polyfunkčního objektu 

   Author: Josef Kůna; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je rozšířená projektové dokumentace pro stavební povolení, která řeší zdravotechnické instalace polyfunkčního objektu. V první části práce se zabývám konceptem technických zařízení budovy. ...
  • Zdravotechnika rodinného domu 

   Author: Jana Strupková; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Hlava Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se skládá z teoretické, praktické a výkresové části. Výkresová a praktická část se zabývá návrhem zdravotechniky rodinného domu. V teoretické části je pro daný objekt zpracována studie na téma "Využití ...
  • Zdravotně technické instalace v hotelu. 

   Author: Martišková Petra; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Rámcový obsah této diplomové práce je projektová dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby řešící zdravotně technické systémy v hotelu. Práce je zaměřena na využití šedé vody z koupelen hotelových pokojů. ...
  • Zdravotně technické instalace ve Wellness centru 

   Author: Šturmová Pavlína; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Zdravotně technické instalace ve Wellness centru Teoretická část diplomové práce zpracovává téma využití šedých a dešťových vod ve sportovních a wellness stavbách a popisuje příklady použití systému v praxi. Projektová ...
  • Zdravotní technické instalace základní školy se zaměřením na minimalizaci odběru pitné vody. 

   Author: Lácha Josef; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-15)
   Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi na Základní škole Náklo. Teoretická část je zaměřena na úsporu pitné vody, především na zpětné využití dešťové a šedé vody. Teoretická část se také zabývá úsporou ...
  • Zdravotní technika a zpětné využití dešťových vod v bytověm domě Rohan 

   Author: Zdeněk Řanda; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě Rohan na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Obsahem první části je teoretická rešerše, která se zabývá hospodařením a ...
  • Zdravotní technika bytového domu v Hostivaři se zaměřením na požární bezpečnost 

   Author: Matyáš Běl; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce obsahuje tři části. První částí je rešerše zaměřená na zdroje požární vody a prostupy zdravotně technických instalací. Ve druhé části je vypracován projekt zdravotně technických instalací jako je ...
  • Zdravotní technika bytového objektu Na Plzeňce se zaměřením na požární bezpečnost 

   Author: Jan Kačírek; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotní techniky v bytovém domě Na Plzeňce. Obsahem práce je rešerše zaměřená na zdravotní techniku, vnější odběrní místa a příjezdové komunikace, dále návrh kanalizace a vodovodu ...
  • Zdravotní technika v administrativní budově s provozní halou 

   Author: Klára Velechová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je zdravotní technika v administrativní budově s provozní halou nacházející se v Moravanech u Brna. První část bakalářské práce se zabývá rešerší, která řeší zpětné využití dešťových vod jak ...
  • Zdravotní technika v bytovém domě se zaměřením na požární vodovod 

   Author: Ondřej Péč; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh technickými zdravotními instalacemi na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Při vypracování se vycházelo z architektonicko – stavebního řešení bytového domu v Hostivaři ...
  • Zdroje tepla na tuhá paliva a jejich výměna 

   Author: Deutsch Jiří; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Zdroje tepla v bytových domech 

   Author: David Pařízek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Helebrant Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce je zaměřena na ekologické a ekonomické porovnání variantního řešení vytápění bytového domu. V textové části se budu zabývat výběrem vhodného zdroje tepla pro zadaný bytový dům ve dvou různých standardech. ...
  • Zpětné využití dešťové vody referenčního objektu 

   Author: Bulíř Martin; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Zpětné využití dešťové vody v bytovém domě 

   Author: Hrbáčková Tereza; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)