Now showing items 285-304 of 611

  • Rekonstrukce vytápění rodinného domu 

   Author: Klempířová Petra; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce vytápění rodinného domu. První část práce obsahuje popis a analýzu současného stavu obálky budovy a otopné soustavy. Druhá část se zaměřuje na návrh opatření ke snížení ...
  • Residenční dům - kanalizace 

   Author: Kletenský Petr; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Retenční schopnost zelených střech 

   Author: Klobusovský Petr; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Revitalizace Staroměstské tržnice v Praze 

   Author: Morávková Nicole; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Rodinná vila s témeř nulovou potřebou energie 

   Author: Froňková Tereza; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Skořepa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Diplomová práce je rozdělena do tří různých částí. V první části je řešen problém snižování energie v budovách obecně. Následně jsou definovány podmínky pro splnění požadavku na "Budovy s téměř nulovou spotřebou energie". ...
  • Rodinný dům - vytápění 

   Author: Poláčková Iva; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rodinný dům s bazénem 

   Author: Samek Jan; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rodinný dům s bazénem 

   Author: Burianová Klára; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rohanský Ostrov, Praha - Prvky smart cities 

   Author: Kratochvílová Lenka; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá definováním problematiky tvorby tzv. Smart Cities a to zejména prvků, které tvoří městský prostor a jsou založeny na moderních technologiích. Vybrané prvky jsou následně aplikovány v konkrétní ...
  • Rotační klimatizační filtr CouterFlow 

   Author: Lácha Josef; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Adamovský Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-25)
   Diplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou analýzou nově vytvořené regenerační filtrační komponenty, která by mohla být součástí nucené výměny vzduchu vnitřního prostředí. Popisované zařízení pracuje na principu, ...
  • Rozšíření výrobní haly "Engel" - návrh stabilního hasicího zařízení 

   Author: Křížová Michaela; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce pojednává o stabilních hasicích zařízeních ve výrobních halách a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá rešerší v oblasti historie vzniku tohoto aktivního prvku požární ochrany, statistikou ...
  • Řešení systému odvodu kouře a tepla průmyslové haly 

   Author: Šťastná Nikola; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této práce je seznámení se s postupy navrhování požárního odvětrání výrobní haly dle příslušné normy. Pro vybranou výrobní halu budou navrženy tři stavy požárního odvětrání. Budou určeny vstupní hodnoty pro výpočty ...
  • Řešení systému větrání a vytápění budovy v horském prostředí 

   Author: Jonáš Vojtěch; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Diplomová práce se zabývá větráním a vytápěním budovy v horském prostředí. Hlavní část diplomové práce obsahuje výpočtovou část s postupem návrhu jednotlivých systémů, zařízení a prvků. Výstupem hlavní části je projekt ...
  • Řešení variant úpravy teplovodní otopné soustavy 

   Author: Váňa Lukáš; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řešení větrání zimního stadionu 

   Author: Kostková Adéla; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá řešením větrání v objektu Horáckého zimního stadionu v Jihlavě. Práce se skládá ze tří částí. První se věnuje historickému vývoji v oblasti sportu i sportovních staveb a druhá studii ...
  • Řešení vnitřního vodovodu v objektu bytového domu Čakovice 

   Author: Vrbka Adam; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení vzduchotechnického systému pro bazénovou halu 

   Author: Hybešová Martina; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývám návrhem systému větrání bazénové haly. Tento systém musí zabezpečit optimální vnitřní prostředí v prostorách bazénových hal a přilehlých prostor. Teoretická část práce obecně shrnuje ...
  • Řešení vzduchotechnických systémů v polyfunkčním objektu 

   Author: Hybešová Martina; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je prověřit náročnost návrhu budovy jako domu s téměř nulovou spotřebou energie, s podrobným zaměřením na profesi vzduchotechnika. K tomuto účelu byla vybrána studie polyfunkčního domu, která ...
  • Řešení vzduchotechniky v bazénech 

   Author: Hájek Karel; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řešení zdravotechnických systémů v bytovém domě 

   Author: Ošmyková Františka; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá nastíněním problematiky využívání sluneční energie. Jsou zde popsány dvě hlavní odvětví pro aktivní využívání slunečního záření, jejich typy, jejich přednosti i nedostatky a možnosti využití. Práce ...