Now showing items 259-278 of 812

  • Odvod dešťových vod z velkých plochých střech 

   Author: Záboj Tomáš; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace budovy z hlediska primární energie 

   Author: Plojharová Zuzana; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem energetické optimalizace budovy z hlediska primární energie. Studie je zaměřena na analýzu rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami z hlediska spotřeby primární energie ve fázi ...
  • Optimalizace energetických systémů budovy 

   Author: Pavlová Alena; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace komfortu a tepelné zátěže administrativní budovy 

   Author: Mareček Martin; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Optimalizace návrhu horské chaty s využitím počítačové simulace energetického chování 

   Author: Červinka Jakub; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem této textové části diplomové práce je analýza a posouzení architektonického návrhu horské chaty. Dále je práce zaměřena na optimalizaci návrhu pomocí počítačové simulace energetického chování budov. Optimalizace klade ...
  • Optimalizace pasivního standardu 

   Author: Daněk Miroslav; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace provozu administrativní budovy 

   Author: Purkert Miroslav; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace rekuperačního výměníku 

   Author: Krejčí Petr; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace řešení obálky budovy a koncepce energetických systémů pomocí simulačního SW DesingBuilder 

   Author: Došek Lukáš; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace řěšení pro rekonstrukci rodinné vily 

   Author: Tallová Michaela; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Bakalárska práca obsahuje návrh energeticko-ekonomickej optimalizácie pre rodinný dom, ktorý splňuje požiadavky dané legislatívou a rešpektuje zadanie investora. Prvá časť práce sa zameriava na súčasný stav rodinného domu ...
  • Optimalizace systému solárního chlazení 

   Author: Honzková Anna; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace systému větrání kanceláře 

   Author: Košatka Michal; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace teploty otopné vody pro kondenzační plynové kotle 

   Author: Tangelmayer Pavel; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace velikosti zásobníku pro přípravu teplé vody 

   Author: Myšková Pavla; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace vnitřního prostředí bytu pro osoby s poruchou termoregulace 

   Author: Michal Hoffmann; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce se se zabývá řešením tepelného komfortu pro osoby s poruchou termoregulace. Cílem práce bylo zjistit optimální podmínky vnitřního prostředí pro tyto osoby a návrh al-goritmu regulující teplotu a vlhkost v bytě.
  • Optimalizace vnitřního prostředí rekonstrukcí školních budov 

   Author: Bžoch Martin; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce teoreticky rozebírá možnosti implementace technických zařízení pro optimalizaci vnitřního prostředí v rekonstrukcích školních budov. Za pomocí rešerší a multikriteriální analýzy vybírá optimální cestu pro ...
  • Optimalizace vnitřního prostředí tělocvičny 

   Author: Záruba Jan; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Osvětlení expozice v muzeu a galerii 

   Author: Panznerová Zuzana; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Osvětlení přístavby základní školy 

   Author: Bejček Michal; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pasivní dům Rokycany 

   Author: Bejček Michal; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)