Now showing items 383-402 of 567

  • Rámový roh z textilního betonu 

   Author: Jiří Žalský; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem této diplomové práce je zjištění únosnosti zalomených konstrukcí vyrobených z kompozitního materiálu textilního betonu (TRC z anglického textile reinforced concrete). Na základě zjištěné únosnosti bude možno posoudit ...
  • Regenerace panelových domů do nízkoenergetického standardu 

   Author: Cheová Mariana; Supervisor: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Regenerační schopnosti obvodových plášťů 

   Author: Bachová Lucie; Supervisor: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Rekonstrukce a dostavba hájenky v Majdaleně 

   Author: Bayerová Barbora; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-01)
   Diplomová práce řeší rekonstrukci a dostavbu hájenky Barbora, která je ve vlastnictví Lesů České republiky. Zaměřuje se na změnu funkčního využití této hájenky a podobných nevyužívaných objektů v rámci ČR. Cílem práce je ...
  • Rekonstrukce a dostavba hotelu Skalka 

   Author: Tichý Miroslav; Supervisor: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Rekonstrukce a dostavba mateřské školy U Krtečka s důrazem na úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí 

   Author: Brejcha Vojtěch; Supervisor: Tywoniak Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce a nástavba bytového domu 

   Author: Rajnoch Martin; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Rekonstrukce a rozšíření školní tělocvičny ve Velkých Popovicích 

   Author: Těšínský Michal; Supervisor: Tywoniak Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Rekonstrukce administrativní budovy z hlediska energetických a materiálových úspor 

   Author: Šmejkalová Pavlína; Supervisor: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Rekonstrukce barokního kostela 

   Author: Schützová Hana; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Prokop Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem barokního kostela sv. Barbory v Manětíně a návrhem sanačních opatření vybraných poruch. Práce je zaměřena zejména na analýzu vlhkosti konstrukce způsobenou vzlínáním ...
  • Rekonstrukce barokního kostela 

   Author: Knébl Ladislav; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Marek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem diplomové práce bylo zhodnotit skutečný stav barokního kostela sv. Jiří v Jenišovicích, provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu zaměřený na vybrané stavebně-technické problémy, návrh vybraných sanačních ...
  • Rekonstrukce budovy bývalé školy v Horičkách 

   Author: Nývlt Michal; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Obsahem této diplomové práce je návrh sanačních opatření a zpracování projektové doku-mentace pro nové využití objektu občanské stavby. Práce se zabývá situací, kdy je potřeba zanedbaný a nevyužívaný objekt využít pro nové ...
  • Rekonstrukce budovy parního mlýna v Telči 

   Author: Marečková Lenka; Supervisor: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ v Osvračíně 

   Author: Mandlík Tomáš; Supervisor: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Rekonstrukce bytového domu 

   Author: Mařík Vojtěch; Supervisor: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Rekonstrukce bytového domu 

   Author: Hradecký Ondřej; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Šulc David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem diplomové práce je rekonstrukce a modernizace bytového domu z hlediska snížení energetické náročnosti budovy. Dům se nachází v Horní Nové Vsi. Cílem je nalézt optimální řešení environmentálního, dispozičního, ...
  • Rekonstrukce bytového domu "dvouletky" 

   Author: Hylenka Jan; Supervisor: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Rekonstrukce bytového domu a návrh půdní vestavby 

   Author: Kudrnáčová Lucie; Supervisor: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Rekonstrukce bytového domu podle principů cirkulární ekonomiky 

   Author: Vojtěch Pražák; Supervisor: Volf Martin; Opponent: Schorsch Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Tématem této práce je rekonstrukce bytového domu podle principů cirkulární ekonomiky. Motivací pro výběr tohoto tématu diplomové práce pro mě byla snaha ukázat některé progresivnější přístupy ve stavebnictví. Lze očekávat, ...
  • Rekonstrukce bývalé fary v Šonově 

   Author: Petrová Kateřina; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Václavská Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je celkové zhodnocení stavu objektu bývalé fary v Šonově na Broumovsku. Popis objektu začíná stavebně - historickým průzkumem. Dále popisuje stavebně - technický průzkum objektu. Následně jsou ...