Recently added

Now showing items 1-20 of 528

  • Učebny na gymnáziu z pohledu denního osvětlení 

   Author: Kristýna Tomanová; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem této diplomové práce je zhodnocení denního osvětlení ve vybraných učebnách gymnázia. V těchto učebnách proběhlo nejprve jejich zaměření a popis současného stavu. Rovněž bylo provedeno měření hodnot jasu a osvětlenosti ...
  • Hodnocení denního osvětlení pomocí české vs. evropské normy 

   Author: Adam Fencl; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání dvou normových přístupů k hodnocení množství denního osvětlení v budovách a jeho rovnoměrnost. Konkrétně jde o normy ČSN 730580-1 až 4 a normu ČSN EN 17037. Práce se také ...
  • Rámový roh z textilního betonu 

   Author: Jiří Žalský; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem této diplomové práce je zjištění únosnosti zalomených konstrukcí vyrobených z kompozitního materiálu textilního betonu (TRC z anglického textile reinforced concrete). Na základě zjištěné únosnosti bude možno posoudit ...
  • Návrh rekonstrukce a dostavby hotelu Vila Perseus v Harrachově 

   Author: Martin Schejbal; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Eliáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá souborem tří stavebních objektů hotelu Vila Perseus v Harrachově. Jedná se o rekonstrukci stávající restaurace Praha a návrh dostavby dvou dalších objektů těsně přiléhajících k současné budově. ...
  • Vliv pohltivých materiálů na akustické vlastnosti obytných místností 

   Author: Marie Ponomarenko; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Prostorová akustika, oproti stavební, nebývá v obytných budovách řešena. Požadavky na prostorovou akustiku se dají odvodit z obecných pravidel pro navrhování kulturních či učebních prostor, takové prostory mívají však jiný ...
  • Hodnocení proslunění pomocí české vs. evropské normy 

   Author: Magdalena Bártová; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním doby proslunění kontrolního bodu dle dosavadní české normy ČSN 73 4301 a nové evropské normy ČSN EN 17037. Cílem práce je zjistit, jak velký vliv na dobu proslunění má umístění kontrolního ...
  • Výroba desek z předepnutého textilního betonu 

   Author: Tomáš Blažek; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce pojednává o potenciálu předepnutého textilního betonu. Princip předpětí, který je dnes běžně používanou součástí výstavby, je kombinován s rozvíjející se technologií textilního betonu, tj. betonu ...
  • Mateřská školka - Praha 6 

   Author: Ludmila Hegrová; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem mé práce je vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení na základě studie architektonického studia Stopro. Při zpracování dokumentace byla studie upravena pro dané konstrukční řešení a zároveň odpovídala ...
  • Polyfunkční dům v Praze 

   Author: Kateřina Brejchová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro stavební řízení dle vybrané architektonické studie polyfunkčního domu se zaměřením na stavebně fyzikální návrh skladeb kompletačních konstrukcí, obalových ...
  • Numerická analýza statických poruch zděných konstrukcí 

   Author: Michael Balík; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Brožovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zaobírá numerickou analýzou statických poruch zděných konstrukcí a její aplikací na dva zkoumané objekty. V prvním bloku představuji metodiku výpočtů, různé typy výpočetních modelů, problematiku zjišťování ...
  • Stavebně-technický průzkum fary a koncepční návrh rekonstrukce 

   Author: Václav Dyntar; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Michalová-Bramborová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Předmětem práce je stavebněhistorický a stavebnětechnický průzkum objektu fary v Bystrém v Orlických horách a návrh řešení problematiky vlhkosti. Pro získání historických podkladů týkajících se daného objektu byly osloveny ...
  • Rekonstrukce historické budovy z 18. století 

   Author: Ladislav Knébl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Marek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem diplomové práce bylo zhodnotit skutečný stav historické budovy z 18. století v Jenišovicích, provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu zaměřený na vybrané stavebně-technické problémy, návrh vybraných ...
  • Statické posouzení a návrh sanace vybraných částí zámku Rožmitál p. Třemšínem 

   Author: Lukáš Dejdar; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Wollner Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem této diplomové práce je provést stavebně technický průzkum jednotlivých objektů zámku Rožmitál p. Třemšínem, dále analyzovat hlavní poruchy a jejich příčiny a navrhnout vhodná sanační opatření, které by pomohla stav ...
  • Základní škola v Hovorčovicích 

   Author: Michal Karas; Supervisor: Noori Malila; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tématem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu základní školy v Hovorčovicích. Součástí dokumentace je předběžné statické řešení, návrh základů, koncepční návrh TZB a řešení ...
  • Požární specifika nosných konstrukcí z textilního betonu 

   Author: Richard Fürst; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Bílek Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Práce shrnuje materiálová a požární specifika v chování novodobých konstrukcí z tzv. textilního betonu (TRC – Textile Reinforcement Concrete) a publikuje první výsledky z indikativních zkoušek v požární laboratoři na UCEEB ...
  • Akustické signalizace při vyhlášení požárního poplachu 

   Author: Tereza Rosolová; Supervisor: Najmanová Hana; Opponent: Pokorný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá druhy akustických evakuačních signalizací při vyhlášení požárního poplachu v objektu a jejich vlivem na počáteční fázi evakuace osob. Hlavním problémem počáteční fáze evakuace je včasná reakce ...
  • Samovznícení dřevěných konstrukcí ve vztahu k požární bezpečnosti komínů 

   Author: Michal Fabián; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Sodomka Waltr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce poukazuje na problematiku uložení dřevěného prvku v blízkosti komínového tělesa v uzavřené hořlavé stavební konstrukci, kde je dřevěný prvek utěsněný, dlouhodobě tepelně degradovaný kumulovanou energií a ...
  • Požárně nebezpečný prostor rohových oken 

   Author: Daniela Pitelková; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce popisuje problematiku odstupových vzdáleností z hlediska požární bezpečnosti staveb. Konkrétně se specializuje na požárně nebezpečný prostor rohových oken. V první části je provedeno zhodnocení současného ...
  • Krytý plavecký bazén v Mladé Boleslavi 

   Author: Václav Lopatka; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby krytého plaveckého bazénu v Mladé Boleslavi z hlediska energetické koncepce, projektové dokumentace v přibližném rozsahu pro stavební povolení a tepelně technickým posouzením. ...
  • Energeticky efektivní přestavba a nástavba zdravotnického zařízení Šumava v Českých Budějovicích 

   Author: Daniel Koryčan; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Kubíček Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zabývá energeticky efektivní přestavbou a nástavbou zdravotnického zařízení. Součástí práce je bližší popsání objektu, ke kterému se práce vztahuje. Následuje posouzení stávajícího stavu budovy a návrh ...