News

Master Theses - 11124

Recently added

Now showing items 1-20 of 536

  • Návrh stacionáře pro seniory s ohledem na možnou konverzi na byty 

   Author: Valentyna Demerza; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce je věnována návrhu stacionáře pro seniory s ohledem na případnou možnost konverze na byty. Základem je architektonická studie objektu, dle níž jsou zpracovány konstrukční i materiálové řešení. Součástí ...
  • Metodika hodnocení kvality návrhu komunitních center z pohledu udržitelné výstavby 

   Author: Kristýna Hanzlová; Supervisor: Volf Martin; Opponent: Schorsch Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce analyzuje stávající metodiky SBToolCZ. Na základě této analýzy sestavuje nová kritéria potřebná pro hodnocení komunitních center. Kritéria metodiky jsou rozdělena do čtyř kategorií. V této práci jsou klíčová ...
  • Multi Functions Building 

   Author: Mohammad Fayez Yosufi; Supervisor: Kulhánek František; Opponent: Novotný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tato diplomová práce prezentuje návrh konstrukčních řešení, konstrukční analýzu a realizaci nové bytové budovy v souladu s poižadavky českých norem. Práce obsahuje předběžný návrh nosných konstrukcí, kalkulaci tepelněizolačních ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 

   Author: Klára Čečrlová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí historického objektu z 1. poloviny 19. století, který se nachází v Litoměřicích. Cílem práce je zpracování stavebně technického průzkumu včetně analýzy poruch konstrukcí. Součástí ...
  • Polyfunkční dům v Bubenči 

   Author: Martin Balík; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Becková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tato diplomová práce nabízí rozbor a úvahu nad stavebně-energetickou koncepcí polyfunkční budovy. Základním úkolem bylo ověřit kvalitu a provedení návrhu budovy, který vychází z architektonické studie polyfunkčního domu v ...
  • Řešení stavebních detailů budovy firemního centra 

   Author: Kristýna Rudolfová; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Brož Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá řešením vybraných stavebních detailů budovy administrativního a provozního zázemí v nově navrhovaném firemním areálu v Bakově nad Jizerou. Jako podklad pro tuto práci byly vypracovány půdorysy a ...
  • Tepelně vlhkostní chování vertikální zahrady 

   Author: Josef Haber; Supervisor: Kopecký Pavel; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá měřenými daty na experimentálních fasádách zkonstruovaných na UCEEB ČVUT, se zvláštním důrazem na testovací pole osazená vertikální zahradou. Současný trend snižování dopadu globální klimatické ...
  • Možnosti energetické soběstačnosti rodinného domu 

   Author: David Reichl; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Becková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tato práce se zabývá koncepčním návrhem energetické nezávislosti rodinného domu z hlediska vytápění, při integraci obnovitelných zdrojů energie. Výchozím bodem je architektonická studie, na základě níž jsou navrženy tři ...
  • Učebny na gymnáziu z pohledu denního osvětlení 

   Author: Kristýna Tomanová; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem této diplomové práce je zhodnocení denního osvětlení ve vybraných učebnách gymnázia. V těchto učebnách proběhlo nejprve jejich zaměření a popis současného stavu. Rovněž bylo provedeno měření hodnot jasu a osvětlenosti ...
  • Hodnocení denního osvětlení pomocí české vs. evropské normy 

   Author: Adam Fencl; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání dvou normových přístupů k hodnocení množství denního osvětlení v budovách a jeho rovnoměrnost. Konkrétně jde o normy ČSN 730580-1 až 4 a normu ČSN EN 17037. Práce se také ...
  • Rámový roh z textilního betonu 

   Author: Jiří Žalský; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem této diplomové práce je zjištění únosnosti zalomených konstrukcí vyrobených z kompozitního materiálu textilního betonu (TRC z anglického textile reinforced concrete). Na základě zjištěné únosnosti bude možno posoudit ...
  • Návrh rekonstrukce a dostavby hotelu Vila Perseus v Harrachově 

   Author: Martin Schejbal; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Eliáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá souborem tří stavebních objektů hotelu Vila Perseus v Harrachově. Jedná se o rekonstrukci stávající restaurace Praha a návrh dostavby dvou dalších objektů těsně přiléhajících k současné budově. ...
  • Vliv pohltivých materiálů na akustické vlastnosti obytných místností 

   Author: Marie Ponomarenko; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Prostorová akustika, oproti stavební, nebývá v obytných budovách řešena. Požadavky na prostorovou akustiku se dají odvodit z obecných pravidel pro navrhování kulturních či učebních prostor, takové prostory mívají však jiný ...
  • Hodnocení proslunění pomocí české vs. evropské normy 

   Author: Magdalena Bártová; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním doby proslunění kontrolního bodu dle dosavadní české normy ČSN 73 4301 a nové evropské normy ČSN EN 17037. Cílem práce je zjistit, jak velký vliv na dobu proslunění má umístění kontrolního ...
  • Výroba desek z předepnutého textilního betonu 

   Author: Tomáš Blažek; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce pojednává o potenciálu předepnutého textilního betonu. Princip předpětí, který je dnes běžně používanou součástí výstavby, je kombinován s rozvíjející se technologií textilního betonu, tj. betonu ...
  • Mateřská školka - Praha 6 

   Author: Ludmila Hegrová; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem mé práce je vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení na základě studie architektonického studia Stopro. Při zpracování dokumentace byla studie upravena pro dané konstrukční řešení a zároveň odpovídala ...
  • Polyfunkční dům v Praze 

   Author: Kateřina Brejchová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro stavební řízení dle vybrané architektonické studie polyfunkčního domu se zaměřením na stavebně fyzikální návrh skladeb kompletačních konstrukcí, obalových ...
  • Numerická analýza statických poruch zděných konstrukcí 

   Author: Michael Balík; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Brožovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zaobírá numerickou analýzou statických poruch zděných konstrukcí a její aplikací na dva zkoumané objekty. V prvním bloku představuji metodiku výpočtů, různé typy výpočetních modelů, problematiku zjišťování ...
  • Stavebně-technický průzkum fary a koncepční návrh rekonstrukce 

   Author: Václav Dyntar; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Michalová-Bramborová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Předmětem práce je stavebněhistorický a stavebnětechnický průzkum objektu fary v Bystrém v Orlických horách a návrh řešení problematiky vlhkosti. Pro získání historických podkladů týkajících se daného objektu byly osloveny ...
  • Rekonstrukce historické budovy z 18. století 

   Author: Ladislav Knébl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Marek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem diplomové práce bylo zhodnotit skutečný stav historické budovy z 18. století v Jenišovicích, provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu zaměřený na vybrané stavebně-technické problémy, návrh vybraných ...