Now showing items 1-20 of 602

  • Projekt polyfunkčního domu v Bratislavě a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky 

   Author: David Víglaský; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cieľom tejto diplomovej práce je návrh polyfunkčného domu a jeho posúdenie z hľadiska stavebnej fyziky. Výkresová dokumentácia je vyhotovená v stupni pre stavebné povolenie. V časti statika je navrhnuté konštrukčné riešenie ...
  • Projekt polyfunkčního domu v Praze zaměřený na stavební fyziku 

   Author: Jakub Mareš; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním vybraných částí projektové dokumentace polyfunkčního domu v rozsahu pro stavební povolení s rozšířením o stavební detaily na základě zvolené architektonické studie. Důraz je kladen ...
  • Městská hala 

   Author: Pavel Sucharda; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem diplomové práce “Městská hala“ je stavební návrh objektu a vypracování výkresové dokumentace objektu v úrovni pro stavební povolení s rozšířenou částí detailů dle zadaného rozsahu, dále základní energetická koncepce ...
  • Návrh rekonstrukce zámku Zvoleněves 

   Author: Jakub Obermajer; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Hlavním cílem diplomové práce je stavebně technický průzkum objektu, analýza poruch a následný návrh sanačních opatření zámku Zvoleněves. Práce obsahuje jednoduchý popis zámku, popis poruch, analýzu příčin poruch, sanační ...
  • Revize požadavků na požární bezpečnost ETICS 

   Author: Filip Tichava; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Zelem Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
   Změna Českých požárních požadavků na ETICS, ke které došlo v roce 2016, vyvolala v komunitě požárních techniků debatu. Někteří tvrdí, že nové změny jsou příliš benevolentní a jiní je považují za přísné. Tato práce ukazuje ...
  • Využití systému BIM pro Demontovatelný prefabrikovaný systém 

   Author: Vít Střelka; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá aplikováním BIMu na Demontovatelný prefabrikovaný systém, dále jen DPS. Tento systém vyvinutý na Fakultě stavební ČVUT byl v rámci diplomové práce parametrizován a představen na vzorovém modelu ...
  • Projekt polyfunkčního domu v Opavě se zaměřením na denní osvětlení a akustiku 

   Author: David Vašín; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky. V části tepelná technika jsou posouzeny navržené obalové konstrukce z hlediska součinitele prostupu tepla, teplotního ...
  • Polyfunkční dům Bratislavská 

   Author: Kristýna Ceralová; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace objektu polyfunkčního domu Bratislavská – s hlavním zaměřením na energetické a stavebně-technické řešení obálky budovy na úrovni pasivního ...
  • Numerická analýza statických poruch zděných konstrukcí 

   Author: Tomáš Hozman; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Brožovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce je zaměřena na statickou analýzu poruch zděných konstrukcí. Cílem práce je poskytnou teoretický základ k vytvoření výpočetního modelu, geometrického modelu a provést analýzu vybrané konstrukce. U vybrané ...
  • Rekonstrukce obytného objektu v Blevicích 

   Author: Jiří Petráš; Supervisor: Rácová Zuzana; Opponent: Libecajt Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tématem diplomové práce je rekonstrukce obytného objektu v Blevicích. Jejím obsahem je vypracování stavebně technického průzkumu zvoleného objektu v areálu statku včetně zjednodušené dokumentace stávajícího stavu s popisem ...
  • Návrh rekonstrukce zámku Pravonín 

   Author: Tereza Königová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušeného stavebně technického průzkumu zámku Pravonín, který spočívá v popisu stavebně technického stavu jednotlivých konstrukcí a v určení analýzy příčin poruch. Dále je ...
  • Návrh rekonstrukce zámku Postoloprty 

   Author: Vojtěch Černý; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Hlavním cílem této diplomové práce je stavebně technický průzkum, analýza poruch a jejich následná sanace zámku Postoloprty v obci Postoloprty, okres Louny, Ústecký kraj. Práce obsahuje popis konstrukcí, popis poruch, ...
  • Apartment building - Prague - Letňany 

   Author: Dayana Muratova; Supervisor: Noori Malila; Opponent: Burgetová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   The master project presents the architectural engineering design of the residential apartment building, which was solved and designed in five parts. The main civil engineering part deals with the technical solution, focusing ...
  • Využití principů cirkulární ekonomiky v navrhování kancelářských budov 

   Author: Nika Trubina; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Zahradník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Práce se zabývá problematikou využití principů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví, zejména v navrhování kancelářských budov. V teoretické části diplomové práce jsou rozebrány zásadní definice cirkulární ekonomiky, její ...
  • Rekonstrukce historické budovy sanatoria 

   Author: Michal Kouda; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Fousek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem historické budovy sanatoria v Kostelci nad Černými lesy včetně analýzy poruch a sanací vybraných poruch. Práce je zaměřená na popis konstrukcí objektu, jejich poruch ...
  • Rehabilitace Santiniho vodního systému v klášteře v Plasích 

   Author: Jakub Řehák; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Boháčová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Současný stav historického odvodňovacího a odvětrávacího systému Plaského kláštera a zabývá se navrženou obnovou Santiniho přetlakového vodního systému s následným vyhodnocením ...
  • Hodnocení elektroinstalace jako příčiny požárů 

   Author: Ondřej Bartoníček; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Šafránek Ondřej Sanža
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Při ohledávání místa vzniku požáru se mohou v blízkosti ohniska vyskytovat elektrická zařízení nebo elektrická vedení. Přítomnost těchto zařízení a částí elektrického vedení však nemusí nutně dokládat, že se stala příčinou ...
  • Optimalizace návrhu nástavby studentských kolejí pomocí BIM softwarů 

   Author: Kateřina Davidová; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Silovská Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce je zaměřena na využití BIM softwarů pro navrhování budovy. Cílem mé práce je zjistit, jak je možné využít program Revit a DesignBuilder pro optimalizaci návrhu budovy a jejich vzájemné porovnání. Vyhodnotit, ...
  • Administrativní budova Dukovany 

   Author: Marta Blažková; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Kapička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním variantního řešení lehkého obvodového pláště administrativní budovy včetně výběru optimální varianty, návrhem její energetické koncepce s cílem dosažení nízkoenergetického standartu ...
  • Hotel Kateřina v Tuchomyšli 

   Author: Tereza Vorreiterová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem diplomové práce Hotel Kateřina v Tuchomyšli je stavební návrh objektu a vypracování výkresové dokumentace objektu v úrovni pro stavební povolení s rozšířenou částí detailů dle zadaného rozsahu, dále základní energetická ...