Recently added

Now showing items 1-20 of 486

  • Klimaticky neutrální bytový dům 

   Author: David Pálenský; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce Klimaticky neutrální bytový dům se zabývá návrhem energetického konceptu a stavebního řešení bytového domu v souladu se stanoveným emisním požadavkem na celkové provozní a svázané emise CO2,ekv.. Emisní ...
  • Energetická optimalizace rodinných domů s nízkou energetickou náročností a analýza jejich vhodných technických systémů 

   Author: Vít Jiránek; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Čejka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zprvu zabývá problematikou stavění pasivních a nízkoenergetických staveb obecně. Po uvedení do okruhu pasivní výstavby rozebere nynější situaci kategorizačních pojmů budov s nízkou potřebou energie. ...
  • Bytový dům Střížkov 

   Author: Markéta Holanová; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Zelinka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Práce se zabývá návrhem nového atypického bytového domu. Nejprve je vybrán konstrukční systém, poté jsou navrženy dispozice jednotlivých bytů a zpracování konstrukčního řešení pro stavební povolení, v části detailů rozšířené ...
  • Klimaticky neutrální rodinný dům 

   Author: Jaroslava Shata; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Volf Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Hlavním tématem této diplomové práce je návrh rodinného domu, který bude neutrální k životnímu prostředí z hlediska změny klimatu, tj. klimaticky neutrální. K dosažení cíle je zaveden pojem tak zvaného uhlíkového rozpočtu, ...
  • Návrh bydlení a občanské vybavenosti, Al-Hasakah, Sýrie 

   Author: Ivo Kozderka; Supervisor: Tilinger Jan; Opponent: Žižková Nikol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem bydlení a občanské vybavenosti v syrském městě Al-Hasakah. Teoretická část popisuje historii místa, kde se nyní Sýrie rozkládá, materiály a stavební postupy tradiční pro tuto oblast, ...
  • Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost 

   Author: Vávrová Zuzana; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem této práce byla optimalizace zadání (studii) administrativní budovy z hlediska energetické náročnosti (minimalizace energie na vytápění), vytvoření vybraných částí projektové dokumentace pro stavební povolení na ...
  • Přestavba administrativní budovy na pasivní bytový dům 

   Author: Vacková Lýdie; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Práce se zabývá návrhem přestavby nevyužívané administrativní budovy na pasivní bytový dům. Nejprve je zpracována koncepce dispozic s návrhem jednotlivých konstrukcí a výplní otvorů. Pásová okna, která dominují podélným ...
  • Požární rizika provětrávaných fasádních systémů 

   Author: Salaďák Richard; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Kuchtík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Fasády tvoří dominantní prvky budov z estetického hlediska. Pro tyto účely se často používají obkladové materiály z přírodních i umělých materiálů. Mezi obkladem a tepelnou izolací je vytvářena větraná mezera. Tento systém ...
  • Hodnocení evakuace osob z vlakového vozu CityElefant 

   Author: Pešková Veronika; Supervisor: Najmanová Hana; Opponent: Mózer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá problematikou evakuace osob z železničních kolejových vozidel při mimořádné události. Teoretická část práce je zaměřena na současný stav poznání a rešerši dostupné literatury. V teorii je nastíněna ...
  • Energeticky efektivní renovace městského bytového domu v Českých Budějovicích 

   Author: Drahorádová Barbora; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Picpauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá návrhem energeticky efektivní renovace bytového domu v Českých Budějovicích, který byl postaven kolem roku 1900. Cílem je navrhnout energeticky úsporná opatření, která zlepší kvalitu stavby tak, ...
  • Měření vzduchotěsnosti stavebních dílců a prvků v laboratorních podmínkách 

   Author: Vacek Vladimír; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Langer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá především měřením vzduchotěsnosti a vodotěsnosti stavebních dílců a prvků v laboratorních podmínkách. V úvodní části práce seznamuje obecně s problematikou měření vzduchotěsnosti a vodotěsnosti ...
  • Nasákavost stavebních materiálů - laboratorní metody a měření 

   Author: Schůtová Petra; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Sojková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá nasákavostí stavebních materiálů. Pro pochopení dané problematiky byla v úvodní části nastudována teorie šíření vlhkosti v konstrukcích a zpracována rešerše používaných laboratorních metod měření ...
  • Rekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školy 

   Author: Suchardová Regina; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Jenýš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem této práce je návrh rekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školy v Turnově. V první části jsou uvedeny základní informace o celém objektu, na které navazuje stavebně technický průzkum zaměřený ...
  • Obytný komplex v pasivním standardu Břevnov 

   Author: Uchytil Tomáš; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Šulc David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Práce se zabývá návrhem obytného komplexu v pasivním standardu. Objekt je koncepčně navržen jako železobetonový prefabrikovaný skelet se sloupkovou dřevěnou obálkou, dbáno je na minimalizaci energetické náročnosti. Diplomová ...
  • Návrh rekonstrukce hospodářské usedlosti v České Třebové 

   Author: Svatošová Pavlína; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem této diplomové je návrh rekonstrukce hospodářské usedlosti na bydlení. První fází je zakreslení stávajícího stavu objektu. Poté zjištění zdroje poruch a následných degra-dací, které vznikají na konstrukcích. V další ...
  • Přestavba sýpky v Plaňanech 

   Author: Quachová Dieu Linh; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Šír Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Hlavním tématem této diplomové práce je přestavba barokní sýpky v Plaňanech na společensko-kulturní sál a kavárnu. Nevyužitelnost historických objektů, zejména hospodářských, je v současnosti velmi aktuálním problémem. Na ...
  • Proslunění a denní osvětlení ve vybraných bytech z hlediska výpočet vs. uživatel 

   Author: Řehořková Annette; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem této diplomové práce je zhodnocení sedmi bytů v Praze z hlediska proslunění a denního osvětlení dle požadavků kladených na obytné budovy. Součástí je také zdůvodnění potřeby světla pro lidský organismus a popsání ...
  • Vliv tepelného ostrovu města na energetický návrh budovy 

   Author: Pospíchal Tomáš; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Szalay Zsuzsa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení tepelného ostrovu města. Analýza tepelného ostrova je provedena pro zadanou část hlavního města Prahy. Součástí analýzy bude předpoklad změny klimatu. Cílem simulace tepelného ...
  • Rekonstrukce staré stodoly v Kojeticích 

   Author: Sasin Levko; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Šír Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   V dnešní době je snaha zachovat staré budovy v jejich historickém vzhledu. Cílem této práce je nalezení řešení rekonstrukce staré stodoly v Kojeticích. Město Kojetice se nachází ve Středních Čechách, v Mělnickém okrese, ...
  • Polyfunkční dům Belánka 

   Author: Půhon Patrik; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá rozšířenou dokumentací pro stavební povolení polyfunkčního domu Belánka. Práce vychází z původní studie architektonické kanceláře AVE Architekti, s.r.o. Oproti běžné dokumentaci pro stavební ...