Now showing items 1-20 of 567

  • Energeticky efektivní přestavba a nástavba kolejí pro bydlení zaměstnanců univerzit 

   Author: Katarína Dianová; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Picpauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem diplomové práce bylo řešení energeticky efektivní přestavby a nástavby studentských kolejí. Návrh byl vytvářen v postupných krocích: zjištění energetického stavu stávajícího objektu, dispoziční úpravy koleje a samotný ...
  • Konzolové schodiště z betonu vyztuženého textilní výztuží - návrh a experimentální ověření 

   Author: Jakub Hájek; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   U konstrukcí z betonu vyztuženým technickými textiliemi lze dosáhnout minimálních tlouštěk prvků, což vede k atraktivnosti konstrukce. Tato práce se konkrétně zaměřuje na použití betonu vyztuženým technickými textiliemi ...
  • Návrh objektu mateřské školy s nulovou spotřebou energie 

   Author: Aneta Nestrojilová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování technického a energetického řešení objektu mateřské školy dle vybrané architektonické studie. Cílem návrhu bylo využít obnovitelných materiálů, dospět k nulové potřebě primární ...
  • Návrh dřevostavby obytné budovy v nízkoenergetickém standardu a jeho porovnání s alternativou dřevěného skeletu 

   Author: Ondřej Fencl; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Šulc David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce vychází z již zpracované bakalářské práce a je zaměřena na návrh dřevostavby obytné budovy v nízkoenergetickém až pasivním standardu. Cílem je změna původního konstrukčního systému z těžkého dřevěného ...
  • Požární otevřenost fasád 

   Author: Ondřej Hrdina; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Práce pojednává o problematice určení požární otevřenosti fasád ve vztahu s požárními zkouškami fasádních systému, normovými postupy a inženýrským přístupem. Prvními kapitolami jsou úvod a motivace, kde je stručný přehled ...
  • Požární těsnění prostupů potrubí lehkým ocelovým střešním pláštěm 

   Author: Dominik Dvořák; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Havel Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato práce se zabývá problematikou těsnění prostupů hořlavého potrubí v lehké ocelové střešní konstrukci, ve které je použit nosný trapézový plech. Začátek tvoří teoretický základ, ve kterém jsou rozebrány lehké ploché ...
  • Analýza vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory 

   Author: Jan Válka; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Pokorný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá analýzou vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá výhradně studiem experimentů a výzkumů ...
  • Hasicí účinnost vodní mlhy 

   Author: Tereza Verunáčová; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu vodní mlhy na míru ochlazení prostoru zasaženého požárem a na schopnost vodní mlhy omezit šíření požáru, či jej uhasit. Práce je rozdělena na několik částí – část literární, ...
  • Tlakové poměry a rychlost proudění plynů v podmínkách požáru 

   Author: Martin Spáčil; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Hasalová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá tlakovými poměry a rychlostí proudění plynů v podmínkách požáru. Hlavním cílem práce je zmapovat tlakové a rychlostní poměry v CFD modelu středněrozměrové požární pece pro zkoušení požární odolnosti ...
  • Analýza skládaných fasádních systémů v podmínkách požáru 

   Author: Matěj Baičev; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Kuchtík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Vlastnosti fasádních systémů se aktuálně stávají často diskutovaným tématem v souvislosti s oblastí požární ochrany. Napříč členskými státy Evropské unie neexistuje jednotný zkušební a klasifikační předpis. Členské země v ...
  • Vliv dispozičního řešení na dostupnost denního světla a zrakový komfort v učebnách základních škol 

   Author: Martina Liberská; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem práce je řešení problematiky vlivu dispozičního řešení na dostupnost denního světla a zrakový komfort v učebnách základních škol. Práce byla pomyslně rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části byly ...
  • Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta 

   Author: Martin Mottl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Bandas Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí historických lázní Johanna Schichta z roku 1930 v Ústí nad Labem (dnes Lázně dr. Vrbenského). Obsahem práce je zjednodušený stavebně-technický průzkum objektu včetně analýzy poruch ...
  • Textilní beton se zaměřením na duktilitu 

   Author: Petr Hájek; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Vysokohodnotný beton je materiál vhodný pro tvorbu subtilních prvků díky svým vysokým pevnostem, jemnozrnnému kamenivu a dobré zpracovatelnosti. Klasické vyztužení betonářskou ocelí je pro takový beton poněkud zastaralé, ...
  • Přístavba a nástavba kancelářských prostor 

   Author: Klára Kupková; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem diplomové práce je alternativní návrh obálky budovy na stávajícím objektu se zaměřením na živé stavby. V úvodu práce je posouzení stávajících konstrukcí z tepelného i difuzního hlediska a vypracování energetického ...
  • Tepelně technické hodnocení detailů Baťovského domku 

   Author: Ljudmyla Široká; Supervisor: Kopecký Pavel; Opponent: Hlaváč Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá památkově chráněným dvojdomkem z 20. stol. nacházejícím se ve Zlíně. Tento typ domku je známý jako Baťovský půldomek. Úkolem této práce je určit v jakém stavu je stávající budova a zda může vyhovět ...
  • Renovace Baťova domku ve Zlíně s optimalizací obálky objektu 

   Author: Pavel Tlamsa; Supervisor: Kopecký Pavel; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá renovací Baťova domku ve Zlíně s cílem optimalizovat obálku budovy a zlepšit kvalitu jeho obývání. Součástí práce je popis historického vývoje jednotlivých typů domů určených pro zaměstnance firmy ...
  • Vliv sklonu okna na rozložení denního světla v učebně 

   Author: Linda Moravcová; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení denního osvětlení na vybrané střední škole. K výzkumu byly vybrány celkem čtyři učebny. Cílem bylo vybrat dvě učebny se svislým osvětlovacím systémem a další dvě se šikmým osvětlovacím ...
  • Denní osvětlení v odborných učebnách na základní škole 

   Author: Jiří Petráš; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tématem diplomové práce je vyhodnocení odborných učeben základní školy z hlediska požadavků na denní osvětlení. V každé z nich je provedeno měření činitele odrazu světla s využitím jasoměru a luxmetru. Orientačně jsou tyto ...
  • Tepelně-vlhkostní chování moderních dřevostaveb v oblasti soklu 

   Author: Tomáš Pohanka; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Hlaváč Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá tepelně-vlhkostním chováním dřevostaveb v oblasti soklu. V rámci práce jsou zpracovány různé varianty řešení detailů soklu u dřevostaveb s konstrukčním systémem lehkého skeletu. Zpracovány jsou ...
  • Přestavba a přístavba rodinného domu na skalním podloží v pasivním standardu 

   Author: Romana Fabianová; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Picpauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Predmetom predloženej diplomovej práce je koncepčný návrh prestavby a prístavby rodinného domu v pasívnom štandarde. Cieľom práce je posúdenie energetickej náročnosti stávajúcej budovy rodinného domu, návrh opatrení z ...