Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 420

  • Cihelné zdivo s vnitřní tepelnou izolací 

   Autor: Pokorný Matěj; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá tepelně vlhkostním režimem vnitřního zateplení cihelného zdiva. Práce se věnuje interpretaci měřených dat z dlouhodobého experimentu probíhajícího na Univerzitním centru energeticky efektivních ...
  • Analýza denního osvětlení v učebnách základních škol 

   Autor: Weisová Tereza; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení denního osvětlení v učebnách základních škol. Analýza byla provedena na dvou základních školách. V každé základní škole byly vybrány dvě učebny z prvního stupně a dvě učebny z ...
  • Návrh ustájení pro masný skot včetně řešení skladového a odpadového hospodářství 

   Autor: Obr Vladimír; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby hospodářského komplexu skládajícího se ze stáje pro masný skot včetně zázemí pro zaměstnance, skladu steliva a krmiva, jímky na močůvku a venkovního hnojiště. Objekty stáje ...
  • Modernizace obvodového pláště panelového objektu Novodvorská 1081/92 s využitím předsazené lodžie 

   Autor: Smolík Jan; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V předložené práci studuji vady panelových domů z architektonického, konstrukčního a energetického hlediska a hledám jak tyto vady odstranit. Výsledkem je projektová dokumentace k modernizaci sekce panelového domu typu T ...
  • Střední odborná škola Al Hasakah, Sýrie 

   Autor: Stražovanová Lucie; Vedoucí práce: Tilinger Jan; Oponent práce: Žižková Nikol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce reaguje na současnou válečnou situaci v Sýrii, v souvislosti s kterou vzniká velké množství stavební suti. Práce se zabývá analýzou klimatických podmínek Sýrie, návrhem nové budovy školy v městě Al Hasakah, ...
  • Rekonstrukce bytového domu 

   Autor: Hradecký Ondřej; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Šulc David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem diplomové práce je rekonstrukce a modernizace bytového domu z hlediska snížení energetické náročnosti budovy. Dům se nachází v Horní Nové Vsi. Cílem je nalézt optimální řešení environmentálního, dispozičního, ...
  • Analýza živé přírodní konstrukce 

   Autor: Borská Helena; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Márton Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá živými stromovými konstrukcemi, respektive nosnými konstrukcemi tvořenými živými stromy. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována obecnému popisu hlavního principu těchto ...
  • Vysychání monolitických betonových podlah do dřevostaveb 

   Autor: Křivonožka Jiří; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato práce se zabývá problematikou vysychání vody z monolitických betonových podlah do dřevostaveb. Vysycháním vody dochází ke značnému transportu vlhkosti do interiéru stavby. Tato diplomová práce zkoumá, zda může mít ...
  • Průzkum a návrh sanace vily v Hradci Králové 

   Autor: Menclová Daniela; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Václavská Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením současného stavu rodinné vily v Hradci Králové a návrhem sanačních opatřeních. V úvodu je seznámení s objektem a shrnutí historických souvislostí s tehdejší technologií provádění výstavby. ...
  • Návrh bytových jednotek v podkroví administrativní budovy a přilehlého skladu 

   Autor: Fünfkirchlerová Tereza; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá zaměřením a zakreslením současného stavu objektu, který se skládá z administrativní části, obytné části a skladovacího prostoru. Cílem této práce je navrhnout nové bytové jednotky v podkroví nad ...
  • Polyfunkční dům ve Středočeském kraji 

   Autor: Matysová Hana; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem této diplomové práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení s aplikací stavební fyziky. Projekt byl zpracován tak, aby vyhověl aktuálním požadavkům tepelné ochrany budov a stavební akustiky. Projekt diplomové ...
  • Environmentálně-energetická optimalizace obálky budovy bytového domu v českých a italských klimatických podmínkách 

   Autor: Machová Magdaléna; Vedoucí práce: Sojková Kateřina; Oponent práce: Mančík Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Zadáním diplomové práce bylo optimalizovat obálku bytového domu. Dům má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Nejvyšší podlaží je ustupující. Snahou je dosáhnout co nejnižšího dopadu na životní prostředí, což znamená, že kromě ...
  • Energetická analýza referenční budovy s využitím BIM 

   Autor: Klimeš Filip; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Práce je zaměřena na využití BIM technologií při výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění, včetně její analýzy, a na výpočet rizika přehřívání vybrané místnosti. Práce se tedy krom tepelně-technických a energetických ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce budovy zámečku ve Stránce u Mšena 

   Autor: Malý Michal; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem práce je zjednodušený stavebně technický průzkum památkově chráněné budovy zámku v obci Stránka u Mšena, identifikace a klasifikace zastižených poruch, stanovení jejich příčin a návrh jejich možné sanace. Charakter ...
  • Rekonstrukce historického objektu hostince 

   Autor: Dohnal Tomáš; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem zpracování této práce je projekt ve formě ke stavebnímu povolení pro rekonstruovaný objekt historického hostince s klasifikací kulturní památky nacházející se v osadě Zlaté Slunce, nedaleko města Kolína. První část ...
  • Hotel 

   Autor: Kebrt Filip; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Téma diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby novostavby hotelu. Jedná se o hotel se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlaží. Konstrukční systém stavby je smíšený. Součástí ...
  • Posouzení ZŠ a MŠ Postřekov metodikou SBToolCZ a navržení zlepšení návrhu 

   Autor: Burešová Aneta; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Tencar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem této diplomová práce je posouzení komplexní kvality nové budovy ZŠ Postřekov metodikou SBToolCZ pro školy. Metodika je rozdělena do čtyř skupin kritérií, které jsou v této práci popsány, a každé kritérium je ...
  • Klimaticky neutrální kancelářská budova 

   Autor: Silovská Anna; Vedoucí práce: Lupíšek Antonín; Oponent práce: Tencar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Obsahem této práce je vypracování stručné rešerše klimatických cílů a aplikovat je na podmínky České republiky. Na základě toho byly stanoveny emisní limity pro novostavbu kancelářské budovy, která byla následně posouzena ...
  • Vliv změny klimatických podmínek na fungování malého modulárního domu 

   Autor: Brýda Daniel; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Sojková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Běžné domy jsou navrhovány pro danou oblast a veškeré výpočty a optimalizace návrhu jsou prováděny dle odpovídajícího klimatu. U malých modulárních domů je při výrobě předem počítáno s možností snadného transportu, a proto ...
  • Roubená dřevostavba s ostrovními systémy TZB 

   Autor: Pokorný Michael; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Prokop Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce pojednává o návrhu roubené dřevostavby s ostrovním řešením TZB