Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 400

  • Tepelná stabilita obytných budov 

   Autor: Pich Martin; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Sojková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předpokládaná změna klimatu v nedaleké budoucnosti vyvolává obavu o chování velmi dobře tepelně izolovaných budov, které již za dnešních klimatických podmínek mohou mít problémy s přehříváním. Rozsáhlý výpadek dodávky ...
  • Transport solí a tvorba výkvětů na površích historických cihel - praktická analýza 

   Autor: Šípek Jakub; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   U starých nebo historicky významných budov se často vyskytují problémy způsobené zvýšenou vlhkostí ve spodní stavbě. Problém často způsobí chybějící hydroizolace spodní stavby. Spolu s vodou do konstrukce pronikají i jiné ...
  • Využití odpadního skelného prachu ve vysokopevnostním betonu 

   Autor: Mariaková Diana; Vedoucí práce: Pavlů Tereza; Oponent práce: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se soustředí na experimentální ověření vysokopevnostního betonu s plným nahrazením jemné frakce skelným prachem z odpadního skla. Práce je zaměřená na ověření skelného prachu získaného z broušení a z drcení ...
  • Tepelně-vlhkostní chování rekreačního objektu s vysokou tepelnou akumulací 

   Autor: Ryšánek David; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Sojková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V diplomové práci je početně naznačený proces ochlazování a ohřevu místnosti, jejíž obvodové konstrukce mají vysokou tepelnou kapacitu. Naměřené hodnoty teplot v této místnosti se dále použijí pro validaci dynamického ...
  • Zhlaví dřevěných trámů - ověření metod preventivního ošetření 

   Autor: Siblík Martin; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice dodatečného ošetření zhlaví dřevěných trámů ve stropních konstrukcích jako ochrany před působením vlhkosti a následným napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy. Praktická ...
  • Zníženie rizika letného prehrievania drevostavieb - výpočtová analýza 

   Autor: Hančíková Gabriela; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou letnej stability a vplyvom rozdielnej tepelnej akumulácie materiálového riešenia stavieb. Práca je zameraná na stavby na báze dreva, vyznačujúce sa nízkou tepelnou kapacitou. V práci ...
  • Komplexní návrh obálky části výškové budovy 

   Autor: Týle Lukáš; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem mé diplomové práce bylo komplexně navrhnout opláštění a střechu části výškové budovy v Londýně. Jedná se o Sky Lounge Bar v posledních dvou podlažích 183metrové budovy. Zadáním je opláštění formou lehkého obvodového ...
  • Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření vzduchotěsnosti budov 

   Autor: Hradečný Lukáš; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Krejča Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá stanovením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření vzduchotěsnosti pomocí Blower Door testu. Byly provedeny dva experimenty, jejichž součástí bylo celkem 54 měření. Experimentu provedeného ...
  • Vliv lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování větraných prostor 

   Autor: Štěpánová Zdeňka; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Dohnal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá vlivem lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování přirozeně větraných půdních prostor. V jedné oblasti byla vybrána čtyři klimaticky rozdílná stanoviště, na kterých probíhalo měření ...
  • Dřevěná trámová zhlaví v cihelném zdivu s vnitřní tepelnou izolací 

   Autor: Dragoun Mirek; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou dřevěných trámových zhlaví v obvodových stěnách s aplikovaným systémem vnitřního zateplení. V práci je nejprve proveden teoretický rozbor dané problematiky a je sestaven stručný ...
  • Rekonstrukce výrobní haly a přístavba skladovací haly s administrativní částí 

   Autor: Andreas Dominik; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Cílem této diplomové práce je zpracování projektu rekonstrukce výrobní haly a přístavba skladovací haly s administrativní částí společnosti zabývající se zpracováním plechů v průmyslové zóně města Tábor. Vzorovým podkladem ...
  • Klimaticky neutrální bytový dům 

   Autor: Malát Jan; Vedoucí práce: Lupíšek Antonín; Oponent práce: Chybík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Jako předloha pro diplomovou práci sloužila klimatická konference pořádaná v roce 2015 v Paříži. Při této konferenci byla ze strany zúčastněných zemí schválena dohoda, která si klade za cíl omezit emise skleníkových plynů ...
  • Rekonstrukce a dostavba hájenky v Majdaleně 

   Autor: Bayerová Barbora; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-01)
   Diplomová práce řeší rekonstrukci a dostavbu hájenky Barbora, která je ve vlastnictví Lesů České republiky. Zaměřuje se na změnu funkčního využití této hájenky a podobných nevyužívaných objektů v rámci ČR. Cílem práce je ...
  • Rezidenční objekt v Praze 

   Autor: Pokora David; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Zelinka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Rozpracování architektonické studie bytového domu. Zkreslení výkresové dokumentace. Předběžný návrh konstrukcí a skladeb. Posouzení objektu ze stavebně-fyzikálního hlediska (tepelně-vlhkostního, akustického společně s ...
  • Prostorová akustika multifunkčních sálů 

   Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Pešta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá multifunkčními sály z pohledu prostorové akustiky. K přiblížení dané problematiky práce obsahuje teoretický základ, jak obecných poznatků z akustiky, tak požadavků a doporučení pro samotný ...
  • Indiánská škola 

   Autor: Juránková Barbora; Vedoucí práce: Tilinger Jan; Oponent práce: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem střední školy pro indiánskou komunitu v Bolívii. Na základě vyhodnocení místních podmínek (kultura, klima, geologie, materiály) řeší komplexní návrh stavby a jejího užívání. Na navrženou ...
  • Montované objekty z prostorových jednotek 

   Autor: Zahrádka Filip; Vedoucí práce: Kulhánek František; Oponent práce: Kapička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem modulárního systému pro výstavbu montovaných objektů z prostorových jednotek. Ve stručném obecném úvodu do problematiky modulární výstavby jsou nejprve představeny základní principy a možná ...
  • Environmentálně-energetická optimalizace obálky budovy bytového domu 

   Autor: Ryklová Pavla; Vedoucí práce: Sojková Kateřina; Oponent práce: Mančík Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá environmentálně-energetickou optimalizací obálky zadaného bytového domu v rámci vybrané materiálové skupiny - "keramický zdící systém". Práce obsahuje rešerši možných skladeb a materiálů. Z ...
  • Structural Project of Dweling House 

   Autor: Singh Udham; Vedoucí práce: Kulhánek František; Oponent práce: Novotný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce poskytuje náhled do problematiky konstrukčního řešení obytného domu přizpůsobeného podmínkám v České republice a ve Španělsku. Práce se zabývá především různými nosnými systémy, které by mohly být použity ...
  • Dweling House - Structural Project 

   Autor: Martínez Peragón Javier; Vedoucí práce: Kulhánek František; Oponent práce: Misar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato diplomová práce je duševním vlastnictvím studentka Javiera Martíneze. Výzkum pro diplomovou práci byl proveden v období od 27. září 2017 do 7. ledna 2018. Práce zahrnuje předběžný návrh betonové konstrukce, výzkum ...