Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 346

  • Rekonstrukce Mateřské školy v Rohozné u Jihlavy 

   Autor: Rodová Radka; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Růžička Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí nevyužívané budovy bývalé Mateřské školy v Rohozné u Jihlavy, s cílem přestavět tuto budovu na bytový dům s půdní vestavbou. Při návrhu rekonstrukce byly zohledněny potřeby a ...
  • Administrativní budova 

   Autor: Matoušek Pavel; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato diplomová práce obsahuje dokumentaci ke stavebnímu povolení novostavby vícepodlažního administrativního objektu. Práce je rozšířena o varianty řešení fasád. Řešený objekt se nachází v obci Praha - Michle. Pozemek, na ...
  • Optimalizace halových konstrukcí 

   Autor: Koželuh Jan; Vedoucí práce: Žďára Vladimír; Oponent práce: Kuthan Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V této diplomové práci se autor zabývá návrhem a posouzením běžných halových konstrukcí lišících se statickým schématem a použitým materiálem. Cílem je porovnání vybraných halových konstrukcí v závislosti na volitelných ...
  • Projekt komunitního centra jako podklad pro svépomocné stavění s ohledem na ekologický dopad 

   Autor: Joštová Andrea; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Márton Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Diplomová práce je zaměřena na architektonické, konstrukční a materiálové řešení komunitního domu pro svépomocné stavění s ohledem na ekologický dopad. Dům je součástí celé komunitní osady a má poskytovat místo pro setkávání, ...
  • Optimalizace konstrukčního řešení prodejní budovy 

   Autor: Klasová Aneta; Vedoucí práce: Žďára Vladimír; Oponent práce: Kalináč Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukčního řešení novostavby prodejny zahradní a zemědělské techniky, náhradních dílů a servisu. Práce se věnuje výběru vhodného konstrukčního systému prodejní budovy, skladby ...
  • Projekt mateřské školy v Českých Budějovicích 

   Autor: Vaňas Milan; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci mateřské školy v ulici Plzeňská v Českých Budějovicích ve stupni pro stavební povolení. Rekonstrukce se týká rozšíření dispozice o další ...
  • Vnitřní zateplení staveb:případová studie domu Nuselská 86 

   Autor: Hruška Pavel; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Sojková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Práce se věnuje problematice vnitřního zateplení části bytového domu z roku 1910. Práce je členěna na část popisující stavební vývoj a současný stav domu, část stavebně technického průzkumu, část tepelně- technického ...
  • Víceúčelový objekt 

   Autor: Maroušková Anna; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro stavební povolení víceúčelového objektu se zaměřením na návrh provozních střech. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Pozemek je situován ve svažitém terénu. ...
  • Bytový dům "La torre di Milano" 

   Autor: Skala Petr; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro stavební povolení podle předložené architektonické studie. Během celé doby vypracovávání je kladen důraz na zachování původního architektonického záměru, jak tvarového ...
  • Laserové centrum Dolní Břežany 

   Autor: Svoboda Martin; Vedoucí práce: Jiránek Martin; Oponent práce: Šulc David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-02)
   Předmětem řešení diplomové práce je budova Laserového centra v Dolních Břežanech. Ta se skládá z železobetonové monolitické administrativní části a prefabrikované halové části. Tyto části jsou od sebe navzájem oddilatovány ...
  • Administrativně skladový areál 

   Autor: Pětník Martin; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na vypracování dokumentace pro stavební řízení, kompletační konstrukce a jejich konstrukční a tepelně technické posouzení. Základní konstrukční systém stavby je kombinovaný, skeletový, železobetonový, ...
  • Bytový dům Petřkovice 

   Autor: Táborský Matěj; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem zadané diplomové práce bylo zpracovat vybrané části projektové dokumentace pro bytový dům spolu s technickou zprávou, návrhem předběžných dimenzí nosných konstrukcí, trasy TZB (vodovod a kanalizace) a tepelně technickým ...
  • Hodnocení učeben na gymnáziu z hlediska denního osvětlení 

   Autor: Haasová Martina; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Neubergová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení učeben na gymnáziu z hlediska denního osvětlení - popsání požadavků denního osvětlení kladených na školní učebny a zdůvodnění potřeby denního světla. Součástí práce je popis barev, ...
  • Přírodní bytový dům 

   Autor: Eis Radek; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Jůna Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh bytového domu s maximálním využitím přírodních materiálů. Cílem je zjistit do jaké míry je záměr realizovatelný a jaká jsou rizika s tímto tématem spojená. Obsahuje materiálové možnosti ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce zámku Petrovice u Miličína 

   Autor: Beranová Michaela; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Náplní diplomové práce je stavebně technický průzkum a předběžný návrh rekonstrukce zámku v Petrovicích u Miličína. Práce obsahuje popis konstrukcí, popis poruch, analýzu příčin poruch a popis sanací. Podrobněji se věnuje ...
  • Optimalizácia tepelných vlastností murovacieho systému pro sendvičové steny z betónových tvárnic 

   Autor: Kuželová Karolína; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Rác Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Nosnou témou tejto diplomovej práce je návrh optimalizácie tepelnotechnických vlastností sendvičovej konštrukcie z betónových vibrolisovaných tvárnic. Jedná sa o sendvičový systém, ktorý pozostáva z dvoch vrstiev betónových ...
  • Stanovení denního osvětlení v základní škole pomocí různých metod 

   Autor: Hermanová Veronika; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Neubergová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá vyhodnocením stavu stávající budovy základní školy z hlediska denního osvětlení. K řešení byly vybrány učebny vhodné pro dané účely, tedy učebny kmenové. Hodnocení bude založeno na ...
  • Energetická optimalizace horské chaty Jizerka č.p.2 

   Autor: Mazanec Michal; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Ticháček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na energetickou optimalizaci horské chaty Jizerka č. p. 2. V práci byl posouzen stávající stav objektu a instalovaných technických systémů, které jsou využívány při jeho provozu. Byl proveden ...
  • Bytový dům se zajištěním vyšší míry energetické sobětačnosti 

   Autor: Nehasilová Alžběta; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem mé diplomové práce je návrh bytového domu, který je provozuschopný i za výpadku dodávek energií. Jeho energetické zdroje by měly být využitelné i za běžného provozu. Objekt měl zároveň splňovat zásady udržitelné ...
  • Vnitřní zateplení uliční fasády historického domu 

   Autor: Rohlíček Martin; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Říha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předkládaná práce se věnuje využití vnitřního zateplení na historické budově z počátku 20. stol. Práce je rozdělena na několik části. V začátku práce jsou popsány rizika spojená s vnitřním zateplením a některé materiály a ...