Now showing items 514-533 of 567

  • Validace modelu konstrukce slaměného objektu při požáru 

   Author: Douša Miroslav; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce se zabývá výstavbou objektů ze samonosné slámy z hlediska požární bezpečnosti. Úvod práce je věnovaný použití slámy ve stavebních konstrukcích a popisu již provedených požárních zkoušek takovýchto konstrukcí ...
  • Variantní řešení stavebních detailů v oblasti hydroizolací spodní stavby 

   Author: Čaban Michal; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Jůn Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá variantním řešením detailů v oblasti hydroizolace spodní stavby. První část nás seznamuje s různými typy namáhání konstrukce vodou a s alternativy materiálového řešení hydroizolace. Druhá ...
  • Vedení tepla v rámech dřevěných stěn 

   Author: Hrdlička Jakub; Supervisor: Tywoniak Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vestavba polikliniky do proluky 

   Author: Štědrá Aneta; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je vypracování projektu pro stavební povolení s rozšířenou dokumentací, variantním řešením a posouzením energetické koncepce (zdroje tepla, větrání, obnovitelné zdroje energie) "Vestavby polikliniky ...
  • Vícepodlažní dům ve svahu 

   Author: Fiala Radek; Supervisor: Gattermayerová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Víceúčelová budova - novostavba 

   Author: Blašková Barbora; Supervisor: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Víceúčelová sportovní hala - projekt pro stavební povolení 

   Author: Žižka Vojtěch; Supervisor: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Víceúčelová výšková budova 

   Author: Sosna Lukáš; Supervisor: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Víceúčelový objekt 

   Author: Maroušková Anna; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro stavební povolení víceúčelového objektu se zaměřením na návrh provozních střech. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Pozemek je situován ve svažitém terénu. ...
  • Vlhkostní chování obvodových stěn moderních dřevostaveb 

   Author: Nicol Pavlíčková; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Richter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   V konstrukcích obvodových stěn moderních dřevostaveb se jako parobrzdná vrstva často používá dřevovláknitá deska OSB. Ta má za úkol regulovat prostup vodní páry konstrukcí z interiéru do exteriéru. Eventuální výskyt ...
  • Vlhkostní regenerace obvodových plášťů na bázi dřeva 

   Author: Král Zdeněk; Supervisor: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Vliv dispozičního řešení na dostupnost denního světla a zrakový komfort v učebnách základních škol 

   Author: Martina Liberská; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem práce je řešení problematiky vlivu dispozičního řešení na dostupnost denního světla a zrakový komfort v učebnách základních škol. Práce byla pomyslně rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části byly ...
  • Vliv lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování větraných prostor 

   Author: Štěpánová Zdeňka; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Dohnal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá vlivem lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování přirozeně větraných půdních prostor. V jedné oblasti byla vybrána čtyři klimaticky rozdílná stanoviště, na kterých probíhalo měření ...
  • Vliv okrajových podmínek na hodnocení proslunění a denního osvětlení 

   Author: Jirásek Filip; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Neubergová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Diplomová práce se zabývá výpočtem proslunění, úrovní a rovnoměrností denního osvětlení - v závislosti na účelu prostoru, tvaru místnosti, tvaru a vlastností osvětlovacího otvoru a v neposlední řadě na tvaru a odstupu ...
  • Vliv podlahového vytápění na prostup tepla zeminou 

   Author: Zimová Tereza; Supervisor: Svoboda Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Vliv pohltivých materiálů na akustické vlastnosti obytných místností 

   Author: Marie Ponomarenko; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Prostorová akustika, oproti stavební, nebývá v obytných budovách řešena. Požadavky na prostorovou akustiku se dají odvodit z obecných pravidel pro navrhování kulturních či učebních prostor, takové prostory mívají však jiný ...
  • Vliv proudění vzduchu v podzákladí na celkovou energetickou bilanci budovy 

   Author: Věříš Michal; Supervisor: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv sklonu okna na rozložení denního světla v učebně 

   Author: Linda Moravcová; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení denního osvětlení na vybrané střední škole. K výzkumu byly vybrány celkem čtyři učebny. Cílem bylo vybrat dvě učebny se svislým osvětlovacím systémem a další dvě se šikmým osvětlovacím ...
  • Vliv tech. seismic. na stat. spolehlivost a životnost panel. budov 

   Author: Winkler Tomáš; Supervisor: Witzany Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv tepelného ostrovu města na energetický návrh budovy 

   Author: Pospíchal Tomáš; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Szalay Zsuzsa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení tepelného ostrovu města. Analýza tepelného ostrova je provedena pro zadanou část hlavního města Prahy. Součástí analýzy bude předpoklad změny klimatu. Cílem simulace tepelného ...