Now showing items 273-292 of 567

  • Obalové konstrukce na bázi dřeva 

   Author: Florián Václav; Supervisor: Krňanský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obnova pivovaru v Lanškrouně 

   Author: Hejl Vojtěch; Supervisor: Lounková Anna; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-01)
   Hlavním předmětem této práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pivovaru v Lanškrouně. Mým záměrem bylo navázat na staletou tradici vaření piva v našem městě. Nový pivovar jsem navrhl na místě pivovaru bývalého. Část ...
  • Obytný komplex v pasivním standardu Břevnov 

   Author: Uchytil Tomáš; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Šulc David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Práce se zabývá návrhem obytného komplexu v pasivním standardu. Objekt je koncepčně navržen jako železobetonový prefabrikovaný skelet se sloupkovou dřevěnou obálkou, dbáno je na minimalizaci energetické náročnosti. Diplomová ...
  • Odvlhčení kostela Narození Panny Marie v Novém Strašecí 

   Author: Ondrejka Jan; Supervisor: Kopecký Pavel; Opponent: Balík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá zjednodušeným, předběžným stavebně-technickým a stavebně-historickým průzkumem kostela Narození Panny Marie v Novém Strašecí zaměřeným na problémy s vlhkostní. Posouzením stávajícího stavu a ...
  • Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření vzduchotěsnosti budov 

   Author: Hradečný Lukáš; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krejča Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá stanovením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření vzduchotěsnosti pomocí Blower Door testu. Byly provedeny dva experimenty, jejichž součástí bylo celkem 54 měření. Experimentu provedeného ...
  • Optimalizace administrativní budovy do energeticky nulového standardu 

   Author: Aneta Šimečková; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Kinzel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Hlavním tématem diplomové práce je optimalizace administrativní budovy se sklady. Cílem návrhu byla stavební a technologická opatření, kterými by se dosáhlo energeticky nulového standardu. Nejprve byl rozebrán stávající ...
  • Optimalizace halových konstrukcí 

   Author: Koželuh Jan; Supervisor: Žďára Vladimír; Opponent: Kuthan Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V této diplomové práci se autor zabývá návrhem a posouzením běžných halových konstrukcí lišících se statickým schématem a použitým materiálem. Cílem je porovnání vybraných halových konstrukcí v závislosti na volitelných ...
  • Optimalizace konstrukčního řešení prodejní budovy 

   Author: Klasová Aneta; Supervisor: Žďára Vladimír; Opponent: Kalináč Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukčního řešení novostavby prodejny zahradní a zemědělské techniky, náhradních dílů a servisu. Práce se věnuje výběru vhodného konstrukčního systému prodejní budovy, skladby ...
  • Optimalizace návrhu budovy s využitím nástroje SBtoolCZ 

   Author: Vaník Tomáš; Supervisor: Vonka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Optimalizace nosné konstrukce nástavby na panelovém domě 

   Author: Káder Lukáš; Supervisor: Gattermayerová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Optimalizace opatření ke snížení energetické náročnosti mateřské školy 

   Author: Šuhájková Lenka; Supervisor: Žďára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Optimalizace pozic a sklonů nosných sloupů v administrativní budově 

   Author: Klimeš Štěpán; Supervisor: Gattermayerová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace projektu ZUŠ Holice pomocí BIM 

   Author: Dolejš Jan; Supervisor: Kulhánek František; Opponent: Novotný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací svislých konstrukcí v projektu novostavby základní umělecké školy. V tomto procesu stanovuje okrajové podmínky a hodnotící kritéria dle kterých je vybrána optimální varianta. Při tom ...
  • Optimalizace stropní konstrukce 

   Author: Bína Tomáš; Supervisor: Žďára Vladimír; Opponent: Kalináč Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací návrhu nosné stropní konstrukce objektu pozemní stavby. Smyslem je vytvoření výpočetní pomůcky napomáhající při výběru vhodné a optimální stropní konstrukce. Práce obsahuje tři hlavní ...
  • Optimalizace umístění bytového domu v zastavěném území z hlediska proslunění a denního osvětlení 

   Author: Linhartová Jana; Supervisor: Bošová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizácia tepelných vlastností murovacieho systému pro sendvičové steny z betónových tvárnic 

   Author: Kuželová Karolína; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Rác Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Nosnou témou tejto diplomovej práce je návrh optimalizácie tepelnotechnických vlastností sendvičovej konštrukcie z betónových vibrolisovaných tvárnic. Jedná sa o sendvičový systém, ktorý pozostáva z dvoch vrstiev betónových ...
  • OSB desky v obvodových konstrukcích moderních dřevostaveb 

   Author: Šmíd Jan; Supervisor: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • OSB desky v obvodových konstrukcích moderních dřevostaveb 

   Author: Cibulková Jitka; Supervisor: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Ověření normových požadavků na zřizování požárních ucpávek ve stěně 

   Author: Filsak Kristián; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Weisserová Katerřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zabývá požárními ucpávkami pro prostupy plastových potrubí skrze po-žárně dělící konstrukce. Je zde stručně popsán vývoj požárních ucpávek pro tento typ potrubí a oproti tomu dnešní stav z oblasti požární ...
  • Ověření technologie dodatečného zateplování dvouplášťových plochých střech 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Straka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   V současné době vlivem vyšších energetických nároků na budovy je nutné zateplovat panelové domy. Velká část panelových objektů má dvouplášťovou plochou střechu. Zde existuje několik možných variant jejich zateplení, z nichž ...