• Administrative Building 

   Autor: Poyraz Kagan; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativně skladový areál 

   Autor: Pětník Martin; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na vypracování dokumentace pro stavební řízení, kompletační konstrukce a jejich konstrukční a tepelně technické posouzení. Základní konstrukční systém stavby je kombinovaný, skeletový, železobetonový, ...
  • Administrativně výrobní objekt firmy Tescan 

   Autor: Kadlecová Jitka; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní a obytná budova 

   Autor: Havlata Marek; Vedoucí práce: Zezulová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Autor: Stehlíková Andrea; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Autor: Kůnová Naděžda; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Administrativní budova 

   Autor: Matoušek Pavel; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato diplomová práce obsahuje dokumentaci ke stavebnímu povolení novostavby vícepodlažního administrativního objektu. Práce je rozšířena o varianty řešení fasád. Řešený objekt se nachází v obci Praha - Michle. Pozemek, na ...
  • Administrativní budova 

   Autor: Rychetník Lukáš; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Administrativní budova - pojišťovna, Praha 4 

   Autor: Fiury Martin; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Administrativní budova Biotop - dřevostavba 

   Autor: Jamburová Eva; Vedoucí práce: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Administrativní budova pojišťovny 

   Autor: Petrlík Milan; Vedoucí práce: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Administrativní budova s obvodovou konstrukcí na bázi dřeva nebo recyklovaných materiálů 

   Autor: Adámková Monika; Vedoucí práce: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Administrativní budova UCEEB - Konstrukční návrh na bázi dřeva 

   Autor: Černická Petra; Vedoucí práce: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Administrativní budova v areálu Mlékárna Hlinsko 

   Autor: Dušek Vojtěch; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova v ulici Lomnického 

   Autor: Šlechta Jan; Vedoucí práce: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace tepla ve stavebních prvcích obsahujících materiály se změnou skupenství 

   Autor: Hájek Karel; Vedoucí práce: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akustika atrií 

   Autor: Katrňáková Anna; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na akustiku atrií. Součástí práce je teoretický podklad zabývající se prostorovou akustikou a dobou dozvuku. Byl sestaven přehled a rozbor vybraných realizovaných atrií se zaměřením na ...
  • Akustika prostorů základních a mateřských škol 

   Autor: Žůrková Adéla; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této diplomové práce je zjištění a vyhodnocení akustických vlastností ve vybraných prostorech jedné základní školy ve Středočeském kraji. Pro rozbor jsou vybrány dvě typické třídy, jídelna a tělocvična. U těchto ...
  • Akustika přednáškových prostorů Stavební fakulty ČVUT v Praze 

   Autor: Jarolím Michal; Vedoucí práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Alternativní návrh polyfunkčního objektu KEYSTONE 

   Autor: Mikesz Marek; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)