• Administrative Building 

   Autor: Poyraz Kagan; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativně skladový areál 

   Autor: Pětník Martin; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na vypracování dokumentace pro stavební řízení, kompletační konstrukce a jejich konstrukční a tepelně technické posouzení. Základní konstrukční systém stavby je kombinovaný, skeletový, železobetonový, ...
  • Administrativně výrobní objekt firmy Tescan 

   Autor: Kadlecová Jitka; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní a obytná budova 

   Autor: Havlata Marek; Vedoucí práce: Zezulová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Autor: Stehlíková Andrea; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Autor: Kůnová Naděžda; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Administrativní budova 

   Autor: Rychetník Lukáš; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Administrativní budova 

   Autor: Matoušek Pavel; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato diplomová práce obsahuje dokumentaci ke stavebnímu povolení novostavby vícepodlažního administrativního objektu. Práce je rozšířena o varianty řešení fasád. Řešený objekt se nachází v obci Praha - Michle. Pozemek, na ...
  • Administrativní budova - pojišťovna, Praha 4 

   Autor: Fiury Martin; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Administrativní budova Biotop - dřevostavba 

   Autor: Jamburová Eva; Vedoucí práce: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Administrativní budova pojišťovny 

   Autor: Petrlík Milan; Vedoucí práce: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Administrativní budova s obvodovou konstrukcí na bázi dřeva nebo recyklovaných materiálů 

   Autor: Adámková Monika; Vedoucí práce: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Administrativní budova se značně proskleným obvodovým pláštěm 

   Autor: Tomašák Štefan; Vedoucí práce: Svoboda Zbyněk; Oponent práce: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Jedná se o administrativní budovu nacházející se v obci Zlatníky - Hodkovice, okres Praha - západ. Budova je dvoupodlažní s plochou střechou a členitým proskleným lehkým obvodovým pláštěm. Cílem práce je energetická ...
  • Administrativní budova UCEEB - Konstrukční návrh na bázi dřeva 

   Autor: Černická Petra; Vedoucí práce: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Administrativní budova v areálu Mlékárna Hlinsko 

   Autor: Dušek Vojtěch; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova v Praze Karlíně 

   Autor: Vrzáčková Petra; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem diplomové práce je návrh nosné konstrukce a obvodového pláště administrativní budovy v Praze Karlíne. Objekt se nachází v centru Prahy v ulici Křižíkova, vedle Hudebního divadla Karlín. Jedná se o budovu s šesti ...
  • Administrativní budova v ulici Lomnického 

   Autor: Šlechta Jan; Vedoucí práce: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní centrum Budějovická 

   Autor: Macek Tomáš; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tématem diplomové práce je vypracování projektu administrativního centra Budějovická pro stavební povolení. Řešení jednotlivých odvětví bylo řešeno za pomoci odborných konzultací na jednotlivých katedrách. Objekt a jeho ...
  • Akumulace tepla ve stavebních prvcích obsahujících materiály se změnou skupenství 

   Autor: Hájek Karel; Vedoucí práce: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akustika atrií 

   Autor: Katrňáková Anna; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na akustiku atrií. Součástí práce je teoretický podklad zabývající se prostorovou akustikou a dobou dozvuku. Byl sestaven přehled a rozbor vybraných realizovaných atrií se zaměřením na ...