Zobrazují se záznamy 1-20 z 160

   Klíčové slovo
   Administrative and storage premises, combined system, heat-technical assessment, building permit [1]
   Administrativně skladový areál, kombinovaný systém, tepelné technické posouzení, stavební povolení [1]
   Administrativní budova, železobetonový skelet, plochá střecha, dům ve svahu [1]
   Airborne sound insulation, lightweight building construction [1]
   Airtightness, heat energy consumption, calculation study, thermal simulation, airflow simulation [1]
   Apartment building, environmental impact, environmental assessment of buildings, passive houses, natural materials. [1]
   Apartment house, thermal connection, linear thermal transmittance, heat transfer, specific heat use for heating, heat use for heating, summer overheating, optimization, building envelope [1]
   Architectural and technical research, current status, new building, housing for seniors, sanitary facilities, building envelope, heating, low energy, passive, project documentation, project concept TZB [1]
   Autosalon, BIM ? informační modelování budov, projektová dokumentace, lehký obvodový plášť, příhradový vazník, Porotherm, Spiroll, Isover [1]
   BIM software, visual programming, spreadsheet processor, modular field hospital, building information model [1]
   BIM software, vizuální programování, tabulkový procesor, modulární mobilní nemocnice, informační model budov [1]
   Biodegradable house, degradability, impact to environment, construction speed [1]
   Biologicky odbouratelný dům, rozložitelnost, dopad na životní prostředí, rychlost výstavby [1]
   Bílá vana, fasáda, skeletový systém, ztužující jádro, železobetonová konstrukce. [1]
   building permit,energetick conception [1]
   building physics, daily lighting, thermal technology, acoustics, energy balance, code requirements, assessment, design optimization [1]
   Bytový dům, dopad na životní prostředí, environmentální hodnocení stavby, pasivní stavby, přírodní materiály. [1]
   Bytový dům, nosná konstrukce, předběžný návrh, tepelně technické posouzení, zelená střecha, nízkoenergetický dům, pasivní dům, NED/PD [1]
   Bytový dům, plochá střecha, zelená střecha, skeletový systém, rampa, osobní výtah, balkony, podzemní garáže, železobetonová stěna, železobetonová deska, železobetonové sloupy, Porotherm, výšková stavba, prosklená stěna, bílá vana, piloty. [1]
   Bytový dům, tepelná vazba, lineární činitel prostupu tepla, prostup tepla, měrná potřeba tepla na vytápění, potřeba tepla na vytápění, letní přehřívání, optimalizace, obálka budovBytový dům, obálka budovy [1]