Zobrazují se záznamy 1-20 z 318

   Klíčové slovo
   Acoustics,room acoustics,multifunctional hall,reverberation time,sound absorption,Odeon Software [1]
   Administrative and storage premises, combined system, heat-technical assessment, building permit [1]
   Administrative center,a building permit,glass facade,project,Budějovická,set-off ventilated facade [1]
   Administrativně skladový areál, kombinovaný systém, tepelné technické posouzení, stavební povolení [1]
   Administrativní budova, železobetonový skelet, plochá střecha, dům ve svahu [1]
   administrativní budova,prefabrikovaný železobetonový skelet,vysokopevnostní beton,lehký obvodový plášť,dřevěný obvodový plášť,požární bezpečnost,environmentální analýza [1]
   administrativní budova,výrobní hala,základy,sedání,nosná stěna,stropní konstrukce,ocelový profil,plochá střecha,tvárnice,beton,dilatační spára,nucené větrání,tepelná technika,detaily [1]
   Administrativní centrum,stavební povolení,prosklená fasáda,projekt,Budějovická,provětrávaná fasáda [1]
   Agricultural complex,farm building,stable,base,indoor building,storage,sump,dunghill,natural ventilation,daylight,glued-laminated timber [1]
   Airborne sound insulation, lightweight building construction [1]
   Airtightness, heat energy consumption, calculation study, thermal simulation, airflow simulation [1]
   Akustika,prostorová akustika,multifunkční sál,doba dozvuku,zvuková pohltivost,Odeon software [1]
   Al Hasakah,civil war,recycled gravel aggregate,solar system,Syria,high school [1]
   Al Hasakah,občanská válka,recyklované kamenivo,solární systém,Sýrie,střední škola [1]
   Apartment building, environmental impact, environmental assessment of buildings, passive houses, natural materials. [1]
   Apartment building,wooden roof truss,limit state of load capacity,limit state of usability,themal technology,sunlight,daylight,acoustics [1]
   Apartment house, thermal connection, linear thermal transmittance, heat transfer, specific heat use for heating, heat use for heating, summer overheating, optimization, building envelope [1]
   Arch Monument Brickwork Moist Failure Reconstruction Degradation [1]
   Architectural and technical research, current status, new building, housing for seniors, sanitary facilities, building envelope, heating, low energy, passive, project documentation, project concept TZB [1]
   Assisted living center,cover structures,ventilated facade,natural materials,floor structure compositions,wall structure compositions [1]