Zobrazují se záznamy 1-20 z 266

   Klíčové slovo
   Acoustics,room acoustics,multifunctional hall,reverberation time,sound absorption,Odeon Software [1]
   Administrative and storage premises, combined system, heat-technical assessment, building permit [1]
   Administrativně skladový areál, kombinovaný systém, tepelné technické posouzení, stavební povolení [1]
   Administrativní budova, železobetonový skelet, plochá střecha, dům ve svahu [1]
   administrativní budova,výrobní hala,základy,sedání,nosná stěna,stropní konstrukce,ocelový profil,plochá střecha,tvárnice,beton,dilatační spára,nucené větrání,tepelná technika,detaily [1]
   Airborne sound insulation, lightweight building construction [1]
   Airtightness, heat energy consumption, calculation study, thermal simulation, airflow simulation [1]
   Akustika,prostorová akustika,multifunkční sál,doba dozvuku,zvuková pohltivost,Odeon software [1]
   Apartment building, environmental impact, environmental assessment of buildings, passive houses, natural materials. [1]
   Apartment house, thermal connection, linear thermal transmittance, heat transfer, specific heat use for heating, heat use for heating, summer overheating, optimization, building envelope [1]
   Arch Monument Brickwork Moist Failure Reconstruction Degradation [1]
   Architectural and technical research, current status, new building, housing for seniors, sanitary facilities, building envelope, heating, low energy, passive, project documentation, project concept TZB [1]
   Assisted living center,cover structures,ventilated facade,natural materials,floor structure compositions,wall structure compositions [1]
   Autosalon, BIM ? informační modelování budov, projektová dokumentace, lehký obvodový plášť, příhradový vazník, Porotherm, Spiroll, Isover [1]
   Bearing system,Insulation,Czech standards,Section,Plan,Details,Optimize,Drawings [1]
   bezpečnost osob,evakuace osob,modelování evakuace,lidské chování,požární bezpečnost,požárně inženýrský přístup,schod,schodiště,točité schodiště,vyhlídková věž,experiment,rychlost pohybu [1]
   BIM software, visual programming, spreadsheet processor, modular field hospital, building information model [1]
   BIM software, vizuální programování, tabulkový procesor, modulární mobilní nemocnice, informační model budov [1]
   Biodegradable house, degradability, impact to environment, construction speed [1]
   Biologicky odbouratelný dům, rozložitelnost, dopad na životní prostředí, rychlost výstavby [1]