Now showing items 135-154 of 567

  • Hasicí účinnost vodní mlhy 

   Author: Tereza Verunáčová; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu vodní mlhy na míru ochlazení prostoru zasaženého požárem a na schopnost vodní mlhy omezit šíření požáru, či jej uhasit. Práce je rozdělena na několik částí – část literární, ...
  • Hasičská stanice Jaroměř 

   Author: Václav Kozler; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Cílem diplomové práce je návrh energeticky nenáročné budovy hasičské stanice Jaroměř. Energetické zhodnocení budovy a výběr optimálního zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé vody. Základní výkresová dokumentace objektu ...
  • Hasičská stanice Pražská - HZS Královehradeckého kraje 

   Author: Vohnický Petr; Supervisor: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Historical and structural survey of the medieval stone bridge in Prague UNESCO listed 

   Author: Nicusan Ana-Maria; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Šťastný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Historical and structural survey of the medieval stone bridge UNESCO-listed 

   Author: Sala Federica; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Šťastný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Historie, technické řešení a tepelně vlhkostní chování crawlspaceů u dřevostaveb 

   Author: Moravcová Monika; Supervisor: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Hodnocení administrativních budov z hlediska environmentálních dopadů a kvality vnitřního prostředí 

   Author: Haertlová Lucie; Supervisor: Vonka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Hodnocení denního osvětlení pomocí české vs. evropské normy 

   Author: Adam Fencl; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání dvou normových přístupů k hodnocení množství denního osvětlení v budovách a jeho rovnoměrnost. Konkrétně jde o normy ČSN 730580-1 až 4 a normu ČSN EN 17037. Práce se také ...
  • Hodnocení denního osvětlení ve vybraných učebnách gymnázia 

   Author: Koubková Kateřina; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem této diplomové práce je zhodnocení vybraných učeben gymnázia z hlediska denního osvětlení. Hodnoceným objektem je jedno pražské gymnázium, kde bylo vybráno šest kmenových učeben, ve kterých proběhlo nejprve jejich ...
  • Hodnocení denního osvětlení ve vybraných základních školách 

   Author: Müllerová Dominika; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení učeben na základních školách z hlediska denního osvětlení. Pro hodnocení budou vybrány tři základní školy. Na každé škole dvě kmenové učebny - jedna učebna stíněná méně a druhá více. V ...
  • Hodnocení evakuace osob z vlakového vozu CityElefant 

   Author: Pešková Veronika; Supervisor: Najmanová Hana; Opponent: Mózer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá problematikou evakuace osob z železničních kolejových vozidel při mimořádné události. Teoretická část práce je zaměřena na současný stav poznání a rešerši dostupné literatury. V teorii je nastíněna ...
  • Hodnocení evakuace v domovech pro seniory 

   Author: Hašlová Veronika; Supervisor: Najmanová Hana; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením evakuace osob z domovů pro seniory v případě vzniku požáru. Toto téma je aktuální vzhledem ke stárnutí populace a zvyšující se poptávce po ubytování v domovech pro seniory. Práce je ...
  • Hodnocení proslunění pomocí české vs. evropské normy 

   Author: Magdalena Bártová; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním doby proslunění kontrolního bodu dle dosavadní české normy ČSN 73 4301 a nové evropské normy ČSN EN 17037. Cílem práce je zjistit, jak velký vliv na dobu proslunění má umístění kontrolního ...
  • Hodnocení učeben na gymnáziu z hlediska denního osvětlení 

   Author: Haasová Martina; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Neubergová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení učeben na gymnáziu z hlediska denního osvětlení - popsání požadavků denního osvětlení kladených na školní učebny a zdůvodnění potřeby denního světla. Součástí práce je popis barev, ...
  • Hodnocení udržitelnosti stávající administrativní budovy v Praze 1 

   Author: Jelínková Tereza; Supervisor: Vonka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Horská restaurace 

   Author: Fučík Jiří; Supervisor: Gattermayerová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Hotel 

   Author: Kebrt Filip; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Téma diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby novostavby hotelu. Jedná se o hotel se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlaží. Konstrukční systém stavby je smíšený. Součástí ...
  • Indiánská škola 

   Author: Juránková Barbora; Supervisor: Tilinger Jan; Opponent: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem střední školy pro indiánskou komunitu v Bolívii. Na základě vyhodnocení místních podmínek (kultura, klima, geologie, materiály) řeší komplexní návrh stavby a jejího užívání. Na navrženou ...
  • Inovativní systémy rekonstrukcí budov pro bydlení a jejich použitelnost v podmínkách ČR 

   Author: Holoubková Petra; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Zahradník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce se zabývá problematikou celkového stárnutí bytového fondu a hledáním nových, alternativních řešení, jak se s tímto faktem lze vypořádat jinak a lépe, než je dosud běžná praxe. V teoretické části práce jsou úvodem ...
  • Integrace a bezpečnost komínových systémů v nízkoenergetických a pasivních stavbách 

   Author: Sodomka Walter; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Lacová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Integrace a bezpečnost komínových systémů v moderních stavbách je v současné době podstatným hlediskem při jejich navrhování. Cílem této práce je upozornit na problematický aspekt vysoké teploty vnějšího povrchu komínového ...