Now showing items 1-20 of 164

  • 3D simulátor pro trénování autonomních robotů 

   Author: Laube Daniel; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací prostředí vhodného pro učení neuronové sítě k ovládání robotů podobných autům. Neuronová síť se k prostředí může připojit pomocí protokolu TCP a tím pádem nelimituje implementaci ...
  • Advancing Microrobotics for Biomedical Applications through Machine Learning 

   Author: Daniil Pastukhov; Supervisor: Kovalenko Alexander; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   Tato práce se zabývá integrací technik strojového učení do mikrorobotiky se zaměřením na biologické mikroroboty využívající jako platformu spermie. Šetření zahrnuje podrobnou analýzu relevantních prací v oblasti mikrorobotiky ...
  • Aktivní semi-supervizované shlukování 

   Author: Švehla Jakub; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Shlukování dat je velice náročný problém, protože v mnoha případech existuje mnoho možných způsobů rozdělení daného datasetu. Shlukování je proto výrazně subjektivní a závislé na daném problému. Aktivní semi-supervisované ...
  • Algoritmy pro lepší porozumění doporučovaného obsahu a segmentů uživatelů 

   Author: Pavel Hlubík; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Studium vztahu mezi publikem a obsahem, který konzumuje, je pro tvůrce obsahu zásadní. V této práci navrhujeme a experimentálně vyhodnocujeme různé metody vizualizace aspektů publika. Zavádíme novou techniku vkládání ...
  • Analýza dotazů online zdravotní kliniky pomocí strojového učení 

   Author: Adam Jankovec; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Hrabáková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tato práce se zaměřuje na aplikaci strojového učení pro automatizaci procesů online lékařské kliniky s použitím metodologie Cross-industry standard process for data mining. Výsledkem je úspěšné nasazení služby, která na ...
  • Analýza multi-stage rekomendačních systémů 

   Author: Bruno Kraus; Supervisor: Kasalický Petr; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce provádí studii doporučovacích systémů se speciálním zaměřením na multi-stage doporučovací systémy. Práce zkoumá komplexní problematiku těchto systémů a zkoumá motivace, které stojí za použitím čtyř-fázového ...
  • Analýza nálady v komunikačních aplikacích 

   Author: Tomáš Valenta; Supervisor: Švagr Pavel; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Předmětem této práce je prozkoumání aktuálně používaných metod a nástrojů pro určení nálady v komunikačních aplikacích. Na základě tohoto průzkumu a praktických testů je vybrán model pro zjištění nálady a její predikci. ...
  • Analýza Sentimentu s využitím Doménově Specifických Adaptérů 

   Author: Lukáš Langr; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Ve zpracování přirozeného jazyka v poslední době dominují velké předtrénované modely vyžadující mnoho výpočetního výkonu na přizpůsobení se konkrétní úloze. V této práci je navržena jiná metoda přenášení znalostí zvaná ...
  • Analýza vlastností a robustnosti bayesovských filtrů 

   Author: Mykyta Boiko; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Vlk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Jak je známo, stavové modely se široce používají k modelování různých pozorovatelných procesů v různých oblastech, od financí až po biologii. Na základě pozorované posloupnosti je hlavním zájmem odvodit posloupnost skrytých ...
  • Aplikace Learning to Rank metod pro malé datasety 

   Author: Adriána Majtánová; Supervisor: Labský Martin; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Dostupnosť veľkého množstva trénovacích dát sa stalo neoddeliteľnou súčasťou vytvorenia kvalitného modelu využívajúceho strojové učenie. Pri použití strojového učenia v reálnych aplikáciach však mnohokrát nastáva problém ...
  • Aplikace pro marketingovou analýzu služby Instagram 

   Author: Adam Formánek; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Práce se zabývá automatickou detekcí reklamních sdělení a korepsondujících interakcí uživatele ze záznamu obrazovky sociální sítě Instagram na platformě iOS. Řešení se v pořadí skládá z detekce lokality, nového příspěvku, ...
  • Aplikace technik umělé inteligence v prediktivní údržbě 

   Author: Jan Lukány; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Prediktivní údržba je strategie plánování údržby, při níž je údržba naplánována pokud subjekt jeví známky závady nebo je pravděpodobné, že brzy dojde k poruše. Prediktivní údržba snižuje náklady a zabraňuje prostojům ve ...
  • Approximace přesnosti modelu v optimalizaci hyper-parametru 

   Author: Jůzlová Markéta; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem automatické optimalizace hyper-parametrů je najít nastavení hyper-parameterů učícího algorithm bez lidské pomoci. Protože k vyhodnocení jednoho nastavení je potřeba natrénovat daný model, optimalizační metody které ...
  • Archivační nástroj pro komunikační platformu Discord 

   Author: David Labský; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Discord je populární chatovací platforma která v současnosti neumožňuje uživatelům exportovat všechna data, ke kterým mají přístup. Možnost tvořit zálohy online dat je důležitá jak pro osobní důvody, tak za účelem umožnění ...
  • Augmentace medicínských dat pomocí hlubokých generativních modelů 

   Author: Michal Přibyl; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Rakovina kůže je dnes jedna z nejčastěji se vyskytujících rakovin na světě. Pro vyšetření povrchu kůže se používá dermoskop, jenž pořizuje samotné dermoskopické snímky kůže. Tyto snímky dokáží zachytit detaily, které mohou ...
  • Automatická detekce témat v básnických textech 

   Author: Martin Bendík; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Táto práca sa zaoberá detekciou tém v Korpuse českého verša, ktorý obsahuje desat'tisice básni z 19. a počiatku 20. storočia. Na efektivne spracovanie vel'kého množstva dát využiva metódy strojového učenia. Výstupom týchto ...
  • Automatická extrakce profilů osob z univerzitní domény pomocí metod web scrapingu a NLP 

   Author: Tomáš Lenoch; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Táto práca sa zaoberá vývojom softvérovej aplikácie, ktorá dokáže automaticky získavať personálne profily zamestnancov z webových stránok univerzít pomocou techník web scrapingu a spracovania prirodzeného jazyka (NLP). ...
  • Automatické generování modelů pro virtuální realitu 

   Author: Filip Pavlas; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací metody vhodné pro generování trojrozměrného modelu ze sekvence dvojrozměrných snímků. V rámci rešerše jsou popsané současné možnosti generování modelů a to jak konvenčními metodami, ...
  • Automatické nastavování velikosti neuronových sítí v omezeném čase 

   Author: Vojtěch Cahlík; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Holeňa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Algoritmy označované jako anytime slouží k produkování aproximativních výsledků, jejichž kvalita se s výpočetním časem zlepšuje. Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci anytime algoritmů v úlohách strojového učení za ...
  • AutoML metody pro detekci anomálií v časových řadách 

   Author: Marek Nevole; Supervisor: Bím Jan; Opponent: Hrabáková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Úspěšné použití metod automatizovaného strojového učení (AutoML) pro detekci anomálií v časových řadách, v případě, kdy není k dispozici téměř žádná nebo žádná informace vyjadřující anomalitu dat, je náročný problém. Tato ...