Now showing items 1-20 of 154

  • Sledování objektů v systému kamer s použitím syntetických datasetů 

   Author: Erik Hulmák; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Multi-Target Multi-Camera Tracking (MTMCT) je systém, který přináší cenné informace o pohybu a chování lidí a dokáže spolehlivě re-identifikovat návštěvníky bez narušení jejich soukromí. Výstupy jsou následně využity pro ...
  • Sledování více cílů s využitím externí informace 

   Author: Andrey Babushkin; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Vlk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce se zaměřuje na problém sledování více cílů v prostředí s vysokým množstvím rušení a nejistotou ohledně počtu sledovaných objektů pomocí Bayesovské inference. V této práci se hlavně zaměřujeme na populární Gaussian ...
  • Návrh a implementace algoritmů pro sběr a analýzu fotodokumentace vozidel s využitím kamery a neuronových sítí 

   Author: Martin Vítek; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Automobilový průmysl, který je jedním z nejvlivnějších odvětví světové ekonomiky, je při svém růstu a rozvoji do značné míry závislý na technologických a metodických inovacích. Tato práce zkoumá potenciál pokročilých technik ...
  • Doporučovací algoritmy pro hierarchická data 

   Author: Kryštof Zindulka; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Klasické doporučovací přístupy se zabývají doporučováním položek uživatelům. Nad těmito položkami často existuje nějaká hierarchická struktura, případně více takových struktur. V této práci je představen způsob doporučování ...
  • Vysvětlitelnost v klasifikaci časových řad 

   Author: Narek Vardanjan; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Sečkárová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Klasifikace časových řad má rozsáhlé využití v různých oblastech, od zdravotnictví po zajišťování kvality potravin. Navzdory širokému použití však není snadné interpretovat predikční modely. Tato diplomová práce se zaměřuje ...
  • Analýza nálady v komunikačních aplikacích 

   Author: Tomáš Valenta; Supervisor: Švagr Pavel; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Předmětem této práce je prozkoumání aktuálně používaných metod a nástrojů pro určení nálady v komunikačních aplikacích. Na základě tohoto průzkumu a praktických testů je vybrán model pro zjištění nálady a její predikci. ...
  • Vyhodnocení robustnosti a limitů pro metody počítání lidí v obraze 

   Author: Martin Vadlejch; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Technologie sčítání davů lidí má potenciál být pro společnost cenným nástrojem v mnoha ohledech, například pro optimalizaci řízení davů a zvýšení veřejné bezpečnosti. Automatizované metody sčítání davů jsou nezbytné vzhledem ...
  • Kontrafaktuální učení řazení výsledků v personalizovaném vyhledávání 

   Author: Michael Kolínský; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce se zabývá oblastí vyhledávačů, s důrazem na kontrafaktuální metody Learning to Rank, zkreslení způsobené pozicí dokumentů a zkreslení způsobené výběrem dokumentů v historických interakcích, personalizaci ...
  • Evakuační model s řídícími a následujícími agenty zaměřený na evakuaci škol(ek) 

   Author: Matej Šutý; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Děti, které tvoří významnou část populace, jsou spolu s nemocnými, staršími a zdravotně postiženými nejzranitelnější skupinou během evakuace. Nové výzkumní experimenty na chování a pohyb dětí během evakuace v mateřských ...
  • V čase proměnlivá stabilní párování 

   Author: Dominik Šmejkal; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Olšák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   V dynamicky se měnícím světě nemůžeme očekávat, že naše preference zůstanou neměnné pod vlivem vnějších faktorů. Proto potřebujeme, aby se řešení našich problémů dobře adaptovaly těmto změnám. V problému \textsc{Stable ...
  • Posouzení důležitosti zařízení podle chování na síti 

   Author: Jan Rudolf; Supervisor: Polak Michael Adam; Opponent: Pulc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Zvětšující se objem počítačových sítí přináší stále nové výzvy, a to nejen po hardwarových a softwarových stránkách. Udržet přehled v rozmanitých komplexních moderních sítích není snadné a automatická identifikace zařízení ...
  • Aplikace Learning to Rank metod pro malé datasety 

   Author: Adriána Majtánová; Supervisor: Labský Martin; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Dostupnosť veľkého množstva trénovacích dát sa stalo neoddeliteľnou súčasťou vytvorenia kvalitného modelu využívajúceho strojové učenie. Pri použití strojového učenia v reálnych aplikáciach však mnohokrát nastáva problém ...
  • Automatická extrakce profilů osob z univerzitní domény pomocí metod web scrapingu a NLP 

   Author: Tomáš Lenoch; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Táto práca sa zaoberá vývojom softvérovej aplikácie, ktorá dokáže automaticky získavať personálne profily zamestnancov z webových stránok univerzít pomocou techník web scrapingu a spracovania prirodzeného jazyka (NLP). ...
  • AutoML metody pro detekci anomálií v časových řadách 

   Author: Marek Nevole; Supervisor: Bím Jan; Opponent: Hrabáková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Úspěšné použití metod automatizovaného strojového učení (AutoML) pro detekci anomálií v časových řadách, v případě, kdy není k dispozici téměř žádná nebo žádná informace vyjadřující anomalitu dat, je náročný problém. Tato ...
  • Analýza multi-stage rekomendačních systémů 

   Author: Bruno Kraus; Supervisor: Kasalický Petr; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce provádí studii doporučovacích systémů se speciálním zaměřením na multi-stage doporučovací systémy. Práce zkoumá komplexní problematiku těchto systémů a zkoumá motivace, které stojí za použitím čtyř-fázového ...
  • Předpovídání výsledků fotbalu pomocí funkcí doplňování tenzorů 

   Author: Martin Kostrubanič; Supervisor: Da Silva Alves Rodrigo Augusto; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Fotbal je velmi populární sport s více než 3,5 miliardy fanoušků po celém světě a predikce výsledků zápasů je stále důležitější. Zatímco k tomuto účelu bylo použito několik metod strojového učení, personalizované metody ...
  • Jak těžké je chytit Krabčáka? 

   Author: Petr Michalíček; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce se zabývá studiem karetní hry Krabčáci, a to jak z hlediska složitosti i nalezení optimální výherní strategie. Bude představen obecný matematický model pro hru ze kterého je možné tvořit jednodušší varianty hry. ...
  • Optimalizace metod pro separaci tH(bb) signálů s využitím strojového učení 

   Author: Martin Vatrt; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Šimánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Studium Higgsova boson a jeho interakcí s ostatními částicemi bylo v posledních letech jedním z hlavních témat částicové fyziky. Od jeho objevu v roce 2012 byla vykonána řada experimentů za účelem bližšího porozumění jeho ...
  • Implementace metriky pro větvení v Isolation Forest 

   Author: Maroš Kramár; Supervisor: Valenta Adam; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Detekcia anomálií je dôležitou súčasťou analýzy dát a strojového učenia so širokým spektrom využitia. V dobe, keď sa údaje spracúvajú v obrovských množstvách, môžu byť tradičné metódy výpočetne nákladné a nemusia byť dobre ...
  • Krátkodobá předpověd srážek ze satelitních dat pomocí strojového učení 

   Author: Jiří Pihrt; Supervisor: Šimánek Petr; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Geostacionární meteorologické satelity jsou zdrojem globálních a častých pozorování počasí, ale nepozorují přímo srážky. V této práci zkoumáme metody odhadování a předpovídání srážek ze satelitních dat. Cílem této práce ...