Now showing items 1-20 of 194

  • Grafové neuronové sítě a hluboké posilované učení při rozvrhování prací 

   Author: Yury Hayeu; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Herel David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Problém dynamického rozvrhování úloh je NP-těžký optimalizační problém s širokou škalou reálných aplikací. Jedním ze způsobů, jak přistoupit k problému dynamického rozvrhování úloh, je použití pravidel prioritního rozvrhování, ...
  • Detekce anomalií v časových řadách pomocí pravděpodobnostních modelů a metod strojového učení 

   Author: Anna Husieva; Supervisor: Šalanský Vojtěch; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Tato práce zkoumá účinnost pravděpodobnostních technik a technik strojového učení při detekci anomálií v časových řadách. Přehled příslušné literatury vytváří základ pro implementaci a vyhodnocení dvou pravděpodobnostních ...
  • Odezírání 

   Author: Justína Kušpálová; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Táto diplomová práca sa zaoberá automatickým čítaním pier v českom jazyku. Rozpoznávanie reči prebieha v nekontrolovanom prostredí, pre ktoré sú charakteristické rôzne svetelné podmienky, rôznorodé pozadie a rôzni rečníci. ...
  • Multi-agentní hledání cest ve spojitém prostředí 

   Author: Kristýna Janovská; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Vyskočil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Tato práce je zaměřena na vývoj modelu pro bezkolizní multi-agentní hledání cest ve spojitém prostoru, kde se agenti pohybují po množinách hladkých křivek. Agenti mezi sebou komunikují za použití algoritmu Continuous ...
  • Analýza výrazu tváře z NIR obrazu 

   Author: Tomáš Kalabis; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Spěvák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Analýza výrazu obličeje (FER) je již dlouho významným tématem v oblasti počítačového vidění se zaměřením na předpovídání diskrétních emočních stavů a predikci hodnot v Circumplex Model of Affect modelu - sofistikovaného ...
  • Přístup založený na strojovém učení pro shrnutí návrhů řízení decentralizovaných autonomních organizací 

   Author: Herman Tiumentsev; Supervisor: Kovalenko Alexander; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Decentralizované autonomní organizace (DAO) se dostávají do popředí jako decentralizované subjekty fungující na základě takzvaných smart contractu a technologie blockchain. Složitost návrhů na řízení v rámci DAO však ...
  • Průzkum modifikací Fourierovy transformace a jejich vliv na přesnost modelů strojového učení pro klasifikaci EKG dat 

   Author: Bogdan Buliakov; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Tato práce si klade za cíl prozkoumat techniky strojového učení a možnosti zpracování časových signálů se zaměřením na EKG. Práce zkoumá vliv modifikací Fourierovy transformace na výkonnost modelů strojového učení a porovná ...
  • Urychlení evolučních algoritmů pomocí neuronových sítí 

   Author: Jaroslav Langer; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Koza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Metoda CMA-ES byla zkombinována s ansámbly sítí s různými aktivačními funkcemi jako náhradní model. Během ročního důkladného experimentování tyto ansámbly prokázaly schopnost odhadovat nejistotu. Ačkoli ukázaly potenciál, ...
  • Korekce topologie ve 3D modelech pomocí neuronové sítě 

   Author: Anh Viet Tran; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Vévoda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Edge flow je základní koncept v 3D modelovaní. Hraje významnou roli v~přirozené 3D deformaci, převážně využívané v animacích. Ne vždy má 3D mesh optimální edge flow a existuje mnoho nástrojů k jeho zlepšení, které jsou ...
  • Lidská shoda s modely zpracování přirozeného jazyka 

   Author: Anastasiia Solomiia Hrytsyna; Supervisor: Da Silva Alves Rodrigo Augusto; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo ...
  • Modely hlubokého učení pro predikci počasí se zahrnutím prostorových informací 

   Author: Dominik Chodounský; Supervisor: Šimánek Petr; Opponent: Kovalenko Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Přesné předpovědi počasí mají zásadní význam pro řadu aplikací, od zemědělství až po řízení a prevenci katastrof. Mnoho prací, které se snaží využít modely hlubokého učení k vytváření předpovědí počasí, se nezabývá ...
  • Automatická detekce pohybových artefaktů v EKG signálu z nositelného snímače pomocí metod umělé inteligence 

   Author: Veronika Kalousková; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Práca sa zaoberá automatickou detekciou pohybových artefaktov z elektrokardiogramu. V rámci riadeného experimentu bola vytvorená anotovaná dátová sada obsahujúca 4602 segmentov EKG signálu dlhých dve sekundy. Záznamy boli ...
  • Vylepšení modelů pro predikci hladiny cukru v krvi 

   Author: Ladislav Floriš; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Tato práce adresuje problém predikce hladiny glukózy v krvi u pacientů s diabetem 1. typu. Pro účel predikce byli aplikovány modely založené na Transformer architektuře a Legendre Memory Units (LMU). Aplikace LMU je v této ...
  • Předpovídání výsledků zápasů v elektronických sportech pomocí metod maticového doplňování 

   Author: Tomáš Hampl; Supervisor: Da Silva Alves Rodrigo Augusto; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Obliba e-sportovních akcí v posledních letech neustále roste. To motivuje potřebu analyzovat a předpovídat profesionální zápasy v e-sportech. V této diplomové práci je navrhnut a implementován model založený na maticovém ...
  • Konstrukce hyper-heuristik pro řešení nedeterministických polynomiálních problémů v SEAGE 

   Author: David Omrai; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Křišťan Jan Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Hlavním cílem této diplomové práce je navázat na výsledky mé bakalářské práce, ve které jsem vytvořil metodu pro srozumitelnější ohodnocení a srovnání řešení optimalizačních algoritmů, včetně hyper-heuristik a metaheuristik. ...
  • Odhadování pravděpodobnosti detekce v algoritmech pro sledování více cílů s využitím pokročilých metod zpracování obrazu 

   Author: Michal Seibert; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Tato práce se zaměřuje na problém sledování cílů se zašuměnými měřeními v prostředí s obsahem falešných cílů. Algoritmy pro sledování více cílů s nejistotou v počtu cílů a nejistotou v jejich přežití jsou mnohdy citlivé ...
  • Vylepšení kvality odhadu vícecílového sledovacího algoritmu s využitím on-demand externích senzorů 

   Author: Anna Tesaříková; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Vlk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Tato práce se zabývá problematikou sledování více cílů, především probability hypothesis density (PHD) filtrem, a metodami, jak zlepšit jeho výkonnost v oblastech, kde je senzor zatížen významným množstvím misdetekcí nebo ...
  • Splývání trajektorií v JPDA filtrech a jeho potlačení 

   Author: Artem Tokarevskikh; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Vlk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Multi-target tracking (MTT) hraje klíčovou roli v různých aplikacích, od autonomních vozidel a robotiky až po dohled a řízení letového provozu. Filtry Joint Probabilistic Data Association (JPDA) se pro MTT široce používají ...
  • Distribuované sledování více cílů 

   Author: Jan Novák; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Vlk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Tato práce se zaměřuje na téma distribuovaného sledování více cílů. Nejprve popisuje nezbytné matematické koncepty potřebné k porozumění tématu. Poté představuje koncept odhadu skrytého stavu s pomocí skrytého Markovova ...
  • Sledování tahu ptáků s využitím PHD filtru 

   Author: Tomáš Holas; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Vlk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Rychlý vývoj miniaturních zařízení s polohovacími a komunikačními schopnostmi GNSS podnítil jejich široké využití v biologickém výzkumu. Konkrétně sledování volně žijících živočichů v reálném čase nebo téměř v reálném čase ...