Now showing items 1-20 of 111

  • Vizuální evaluace doporučovacích systémů 

   Author: Jan Šafařík; Supervisor: Vančura Vojtěch; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Cílem práce je prozkoumat nové způsoby evaluace doporučovacích systémů, především za pomoci vizualizačních nástrojů. V současném výzkumu je při vyhodnocování úspěšnosti modelu kladen důraz především na přesnost doporučení, ...
  • Multi-agentní hledání cest se spojitým časem založené na celočíselném lineárním programování 

   Author: Yana Zabrodskaya; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce se zabývá problémem hledání nejkratší cesty pro několik robotů tak, aby se tito roboti nesrazili. Za účelem řešení výše uvedeného problému byl vyvinut algoritmus, který je založen na celočíselném lineárním ...
  • Predikce výsledků tenisových utkání 

   Author: Martin Zukal; Supervisor: Hubáček Ondřej; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací modelů pro predikci pravděpo-dobnosti výsledků tenisových zápasů a jejich aplikací pro sázení. Vytvořil jsem dva různé modely (klasifikační a bodový) a zpracoval historická data, ...
  • Studium lineárního self-attention mechanismu v transformerech 

   Author: Uladzislau Yorsh; Supervisor: Kovalenko Alexander; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Vzhledem k tomu, že kvadratická složitost mechanizmu vnímaní architektury Transformer způsobuje velké náklady na zpracování dlouhých posloupností, cílem dané práce je prozkoumat lineární varianty architektury a implementovat ...
  • Klasifikace desek podle vzorů poškození chipů při jejich výrobě 

   Author: Jan Šefčík; Supervisor: Kovalenko Alexander; Opponent: Šimánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Automatizovaná klasifikace vzorů defektů na deskách je náročný úkol pro výrobce polovodičů. V rámci supervizovaného učení byl udělán velký pokrok. Problémem je zisk olabelovaných datasetů. Datasety jsou malé a nemají ...
  • Personalizované doporučovnání pro studenty 

   Author: Čeněk Žid; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce poskytuje analýzu doporučovacích systémů pro studenty. Teoretická část popisuje současné nejmodernější metody v oblasti doporučovacích systémů. Dále se zabývá analýzou současného výzkumu pro profilování ...
  • Detekce anomálií v monitoringu datového centra CERN 

   Author: Antonín Dvořák; Supervisor: Kovalenko Alexander; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Jednou z mnoha úloh CERN cloud manažerů je zajistit požadovaný výpočetní výkon všem uživatelům dané vědecké komunity. Toho je dosaženo pečlivě nastaveným statickým alarming systémem nad výkonostními metrikami infrastruktury. ...
  • Archivační nástroj pro komunikační platformu Discord 

   Author: David Labský; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Discord je populární chatovací platforma která v současnosti neumožňuje uživatelům exportovat všechna data, ke kterým mají přístup. Možnost tvořit zálohy online dat je důležitá jak pro osobní důvody, tak za účelem umožnění ...
  • Analýza Sentimentu s využitím Doménově Specifických Adaptérů 

   Author: Lukáš Langr; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Ve zpracování přirozeného jazyka v poslední době dominují velké předtrénované modely vyžadující mnoho výpočetního výkonu na přizpůsobení se konkrétní úloze. V této práci je navržena jiná metoda přenášení znalostí zvaná ...
  • Tactile Matrix Box 

   Author: Jiří Šebele; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Tomas Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   V této práci prozkoumáváme vznikající oblast tangible rozhraní, zvláště tangible povrchů. Zkoumáme aktuální techniky pro rozpoznávání obrazu s pomocí příznaků, jakož i aktuální aplikace umělé inteligence. Naším cílem je ...
  • Studijní podpora pro vizualizaci dat 

   Author: Alžbeta Gogoláková; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Na Fakulte informačných technológií ČVUT v Prahe sa bude vyučovať nový predmet s názvom Vizualizácia dát. Táto práca popisuje proces tvorby samostatných prác a študijných materiálov spomínaného predmetu na základe rešerše ...
  • Systém pro automatizaci dopravních průzkumů 

   Author: Ondrej Pudiš; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Holeňa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   V posledných rokoch sme svedkami masívneho rozvoja cestnej dopravy, ktorá spôsobuje niekoľko problémov, najmä v mestských oblastiach. Miestne samosprávy a vlády preto investujú nemalé prostriedky do dopravných prieskumov, ...
  • Vylepšení krátkodobé předpovědi srážek s využitím metod deep learning pomocí předchozích znalostí o chování počasí 

   Author: Matej Choma; Supervisor: Šimánek Petr; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Pri krátkodobých predpovediach zrážok s vysokým rozlíšením z hľadiska chyby predpovede dominujú metódy hlbokého učenia. Avšak, ich operatívne používanie je obmedzené problémami s vysvetliteľnosťou dynamiky za predpoveďami. ...
  • Modul pro detekci kontextů v doméně internetového bankovnictví v českém jazyce 

   Author: Samuel Fabo; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   V tejto práci sa zaoberáme výskumom a aplikáciou rôznych techník na riešenie problému intent detection (alebo aj detekcia kontextov, zámerov) v doméne českého bankovníctva. Intent detection je základ každého dobrého chatbota ...
  • Párování relativního rozvržení pro extrakci dat z dokumentů 

   Author: Matyáš Skalický; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Holeňa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá oblastí extrakce informací z obchodních dokumentů, přičemž klade důraz na systémy, které využívají již dříve zpracované dokumenty pro rychlou a flexibilní extrakci dat. V této práci byl navržen inovativní ...
  • Hluboké posilované učení pro hru Super Mario Bros 

   Author: Ondřej Schejbal; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   V rámci této diplomové práce byl připraven odladěný model posilovaného učení, který je schopný natrénování inteligentního agenta způsobilého hrát hru Super Mario Bros.. Jeho architektura je založena na provedeném průzkumu ...
  • Vysvětlitelnost pro medicínské zobrazovací metody 

   Author: Adam Skluzáček; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Zvyšující se složitost moderních modelů strojového učení z nich udělala neprůhledné černé skříňky, což komplikuje jejich nasazení v kritických oborech jako například zdravotnictví. Tato práce zkoumá obor vysvětlitelné umělé ...
  • Extraktor informací o firmách z webových zdrojů 

   Author: Tomáš Stanovčák; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Předmětem této práce je získání a zpracování dat o firmách z jejich webových stránek. Po obeznámení se s přístupy extrakce a množinou dostupných firemních informací bude připraven datový soubor ve vhodném formátu, na kterém ...
  • Doporučovací systém pro Data Dictionary aplikaci. 

   Author: Valeriy Lyalin; Supervisor: Peroutka Michal; Opponent: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Práce si klade za cíl analyzovat a navrhnout prototyp doporučovácího systému pro aplikaci Data Dictionary. Práce se skládá ze tří částí. První část začíná nastíněním problématiky datového slovníku a případami užití aplikace. ...
  • Clustering a datová analýza Jupyter notebooků na GitHubu 

   Author: Tomáš Detko; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Github je miestom kde developeri pracujú na projektoch a svoju prácu zdielajú s ostatnými. Uložisko sa postupom času stalo miestom s najväčšou code-base na svete. Ktokoľvek kto sa rozhodne zapojiť do vývoja, vytvoriť balíček ...