Now showing items 1-20 of 36

   Subject
   age estimation,convolutional neural networks,Wikipeople database [1]
   analýza dat,detekce anomálií,detekce korupce,Hlídač Státu,integrace dat,předzpracování dat,registr smluv,veřejné datové zdroje [1]
   Analýza sentimentu,audio,LSTM,EmoDB,SDT,klasifikace [1]
   analýza spektroskopických dat,prediktivní modelování,framework pro strojové učení [1]
   anomaly detection,data analysis,data integration,data preprocessing,detection of corruption,Hlídač Státu,public data sources,register of contracts [1]
   anomaly detection,online,streaming,time-series,moving average,local outlier factor,isolation forest,hierarchical temporal memory [1]
   artificial intelligence,neural network,genetic algorithm,ant colony optimalization,building optimalization,person movement simulation [1]
   autoencoders,COMPASS,disruptions,dispersion entropy,shot configuration,tokamak,artificial neural networks,nuclear fusion,random forest,machine learning [1]
   autoenkodéry,COMPASS,disrupce,disperzní entropie,konfigurace výboje,tokamak,umělé neuronové sítě,jaderná fúze,náhodné lesy,strojové učení [1]
   Autonomní auto,neuronová síť,konvoluce,rekurentní neuronová síť,Unity 3D,Wolfram Mathematica,TCP [1]
   Autonomous car,neural network,convolution,recurrent neural network,Unity 3D,Wolfram Mathematica,TCP [1]
   classification,temporal data,relational data,multivariete data,feature engineering,optimization,history,Chi2,mutual information,Cohen Kappa,naive Bayes,random forest [1]
   clustering,semi-supervised learning,active learning,pairwise constraints [1]
   detekce anomálií,online,streaming,časové řady,klouzavý průměr,local outlier factor,isolation forest,hierarchical temporal memory [1]
   hyper-parameter optimization,surrogate modeling,performance approximation,model-based optimization,Bayesian optimization,Hyperband [1]
   intent recognition,entity recognition,machine learning,natural language processing [1]
   Keboola Connection,RFM Analysis,Segmentation,Tableau [1]
   Keboola Connection,RFM Analýza,Segmentace,Tableau [1]
   klasifikace intentu,určování entit,strojové učení,zpracování přirozeného jazyka [1]
   klasifikace video sekvence,rozpoznání emoce,rozpoznání výrazu obličeje,transfer learning,konvoluční rekurentní neuronová síť,support vector machine [1]