Now showing items 1-20 of 162

   Subject
   age estimation,convolutional neural networks,Wikipeople database [1]
   analýza dat,detekce anomálií,detekce korupce,Hlídač Státu,integrace dat,předzpracování dat,registr smluv,veřejné datové zdroje [1]
   Analýza sentimentu [1]
   Analýza sentimentu,audio,LSTM,EmoDB,SDT,klasifikace [1]
   analýza spektroskopických dat,prediktivní modelování,framework pro strojové učení [1]
   Android [1]
   anomaly detection,data analysis,data integration,data preprocessing,detection of corruption,Hlídač Státu,public data sources,register of contracts [1]
   anomaly detection,online,streaming,time-series,moving average,local outlier factor,isolation forest,hierarchical temporal memory [1]
   Apache Hadoop [1]
   Artificial intelligence [1]
   artificial intelligence,neural network,genetic algorithm,ant colony optimalization,building optimalization,person movement simulation [1]
   Artificial Neural Networks [1]
   audio [1]
   autoencoders [1]
   autoencoders,COMPASS,disruptions,dispersion entropy,shot configuration,tokamak,artificial neural networks,nuclear fusion,random forest,machine learning [1]
   autoencodery [1]
   autoenkodéry,COMPASS,disrupce,disperzní entropie,konfigurace výboje,tokamak,umělé neuronové sítě,jaderná fúze,náhodné lesy,strojové učení [1]
   Autonomní auto,neuronová síť,konvoluce,rekurentní neuronová síť,Unity 3D,Wolfram Mathematica,TCP [1]
   autonomous aircraft [1]
   Autonomous car,neural network,convolution,recurrent neural network,Unity 3D,Wolfram Mathematica,TCP [1]