Show simple item record

M-learning in Teaching Vocational Subjectsdc.contributor.advisorSvoboda Petr
dc.contributor.authorDominik Funda
dc.date.accessioned2022-02-02T23:51:36Z
dc.date.available2022-02-02T23:51:36Z
dc.date.issued2022-02-02
dc.identifierKOS-884679705905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99456
dc.description.abstractBakalářská práce bude zaměřena na využívání M-learningu ve vzdělávacím procesu. Cílem práce bude popsat M-learning a shrnout zkušenosti s využíváním digitálních technologií ve výuce. Práce má také za cíl zjistit dopad M-learnigu na vzdělávací proces, zda bylo prostřed-nictvím M-learningu dosaženo vzdělávacích cílů vyučovací hodiny a zefektivněno získávání zna-lostí. V práci budou popsány používané zařízení ve školách, možnosti M-learningu a změny současné výuky. Bude srovnána klasická forma výuky s novými možnostmi, které umožňují současné digitální technologie. V závěru bakalářské práce bude formulace doporučení pro pedagogickou praxi s důrazem na zlepšení kvality výuky a nastínění pohledu do budoucna.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis will focus on the use of M-learning in the educational process. The ob-jective of the thesis will be to describe M-learning and to summarize the experience using digital technologies in teaching. Thesis also aims to determine the impact of M-learning on educational process, specifically whether the educational goals of the lesson have been achived through M-learning and the acquisition of knowledge is more effective. Another part of the thesis will desribe the equipment used in schools and the new possibilities and chan-ges that M-learning brings to teaching. The standard form of teaching will be compared with the new possibilities enabled by todays digital technologies. The conclusion of the Bachelor thesis will be recommendations for pedagogical practice with an emphasis on improving the quality of teaching and outlining the future possibilities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMobilní vzdělávání – Mcze
dc.subjectlearning – mobilní zařízení – digitální generace – projekty mobilního vzdělávání – vzdělávací aplikace – smartphone – dotazníkový průzkumcze
dc.subjectMobile education – Meng
dc.subjectlearning – mobile device – digital generation – projects of mobile edeng
dc.subjectucation – educational applications – smartphone – surveyeng
dc.titleM-learning ve výuce odborných předmětůcze
dc.titleM-learning in Teaching Vocational Subjectseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeAndres Pavel
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record