Show simple item record

Marketing Plan of a Selected Company (Case Study, Feasibility Study)dc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorTereza Racková
dc.date.accessioned2021-09-03T06:51:21Z
dc.date.available2021-09-03T06:51:21Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.identifierKOS-1086044677305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97234
dc.description.abstractBakalářská práce se vypořádává v teoretické části s vysvětlením všech podstatných pojmů, které se poté z větší části objeví i v části praktické a budou tak ukázány názorně a v praxi. Praktická část začíná marketingovým výzkumem, který byl proveden pomocí případové studie, která obsahuje rozbor Sportovní Centra Kasalka s.r.o. ze všech směrů, byla použita situační a SWOT analýza, zvoleny a v závěru zodpovězeny výzkumné otázky, vytvořen jednoduchý marketingový plán na rozšíření portfolia služeb v centru a celá práce je obohacena o dotazníkové online šetření.cze
dc.description.abstractBachelor's thesis deals in the theoretical part with an explanation of all essential concepts, which will then appear for the most part in the practical part and will be shown clearly and in practice. The practical part begins with marketing research, which was carried out using a case study, which contains an analysis of the Kasalka s.r.o Sports Center. from all directions, situational and SWOT analysis was used, research questions were selected and finally answered, a simple marketing plan was created to expand the portfolio of services in the center and the whole work is enriched with a questionnaire online survey.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingový pláncze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectpřípadová studiecze
dc.subjectmarketingový výzkumcze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectmarketingový mixcze
dc.subjectmarketingová strategiecze
dc.subjectfitnesscze
dc.subjectkonkurencecze
dc.subjecttrhcze
dc.subjectMarketing planeng
dc.subjectmarketingeng
dc.subjectcase studyeng
dc.subjectmarketing researcheng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectmarketing mixeng
dc.subjectmarketing strategyeng
dc.subjectfitnesseng
dc.subjectcompetitioneng
dc.subjectmarketeng
dc.titleMarketingový plán vybrané společnosti ze sportovního odvětví (případová studie, studie proveditelnosti)cze
dc.titleMarketing Plan of a Selected Company (Case Study, Feasibility Study)eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeAntošová Gabriela
theses.degree.grantorinstitut veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record