Show simple item record

Innovative Activities to Increase the Effectiveness of Performance Online Marketing Communication of the Real Estate Companydc.contributor.advisorSkokanová Dagmar
dc.contributor.authorKateřina Tomášová
dc.date.accessioned2021-06-19T22:52:08Z
dc.date.available2021-06-19T22:52:08Z
dc.date.issued2021-06-19
dc.identifierKOS-1086044638605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95645
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o zvýšení efektivnosti výkonnostního marketingu v realitní společnosti prostřednictvím implementace nových inovačních aktivit. Práce si klade za cíl představit a zhodnotit výkonnostní systém a posoudit samotnou výkonost inovačních aktivit za účelem dosažení cílů společnosti. Teoretická část zahrnuje kromě inovativního marketingu také online marketing s důrazem na výkonností nástroje a PPC systémy. Samotná praktická část pak poskytuje analýzu výchozího stavu výkonnostního marketingu dané společnosti s následnou aplikací inovačních aktivit, které jsou vyhodnoceny z hlediska účinnosti a jsou navržena další doporučení pro optimalizaci.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with increasing the effectiveness of performance mar-keting in a real estate company through the implementation of new innovation activities. The work aims to present and evaluate the performance system and assess the performance of innovation activities in order to achieve the company's goals. In addition to innovative marketing, the theoretical part also includes online marketing with an emphasis on tool performance and PPC systems. The practical part itself then provides an analysis of the initial state of performance marketing of the company with the subsequent application of innovation activities, which are evaluated in terms of effectiveness and further recommendations for optimization are proposed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInovační marketingcze
dc.subjectOnline marketingcze
dc.subjectOnline komunikacecze
dc.subjectVýkonnostní marketingcze
dc.subjectPPC reklamacze
dc.subjectInnovative marketingeng
dc.subjectOnline marketingeng
dc.subjectOnline communicationeng
dc.subjectPerformance marketingeng
dc.subjectPPC advertisingeng
dc.titleInovační aktivity pro zvýšení účinnosti výkonnostní online marketingové komunikace realitní společnosticze
dc.titleInnovative Activities to Increase the Effectiveness of Performance Online Marketing Communication of the Real Estate Companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtědroň Bohumír
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record