Show simple item record

Online vs offline marketing at Form Factory s.r.o.dc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorAnna Dörflová
dc.date.accessioned2020-08-22T22:52:11Z
dc.date.available2020-08-22T22:52:11Z
dc.date.issued2020-08-22
dc.identifierKOS-1086045110505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89726
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá efektivitou online a off-line komunikačního mixu ve společnosti Form Factory s.r.o. na základě teoretických poznatků dostupných z odborné literatury a praktických poznatků získaných prostřednictvím osobních schůzek a rozhovorů s manažerem marketingu a dotazníkového šetření mezi zákazníky společnosti Form Factory s.r.o. Cílem práce je analýza a zhodnocení současně využívaných nástrojů komunikačního mixu, jeho testování v kontextu zákaznické cesty a návrh optimalizace.cze
dc.description.abstractThe Diploma Thesis deals with effectiveness of online and off-line communication mix at Form Factory s.r.o. based on theoretical knowledge form literature, pratical knowledge gained through a face-to-face meetings and interviews with marketing manager and a subsequent survey between costumers of Form Factory s.r.o. The aim of this work is to analyze and evaluate currently used tools of communication mix, its testing in the context of customer path and proposal of optimization.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOnline marketingcze
dc.subjectoff-line marketingcze
dc.subjectmarketingové trendycze
dc.subjectmarketingová komunikacecze
dc.subjectkomunikační mixcze
dc.subjectnástroje online komunikačního mixucze
dc.subjectnástroje off-line komunikačního mixucze
dc.subjectefektivitacze
dc.subjectOnline marketingeng
dc.subjectoff-line marketingeng
dc.subjectmarketing trendseng
dc.subjectmarketing communicationeng
dc.subjectcommunica-tion mixeng
dc.subjecteffectivenesseng
dc.subjecttools of online communication mixeng
dc.subjecttools of off-line communication mixeng
dc.titleOnline vs offline marketing ve společnosti Form Factory s.r.o.cze
dc.titleOnline vs offline marketing at Form Factory s.r.o.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtědroň Bohumír
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record