Show simple item record

Online marketing communication in event agencydc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorKristýna Zahradníčková
dc.date.accessioned2020-08-21T22:52:32Z
dc.date.available2020-08-21T22:52:32Z
dc.date.issued2020-08-21
dc.identifierKOS-986693194905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89673
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje tématu online marketingové komunikace eventové agentury Party Rebels. Teoretická část obsahuje teoretická východiska pro zvolené téma. Detailně se věnuje pojmům, jako jsou: online marketing, online komunikační mix, event marketing, trendy online marketingové komunikace a tvorba marketingové kampaně. Praktická část zahrnuje charakteristiku konkrétní eventové agentury, analýzu současného stavu, marketingový průzkum v podobě dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru s jednatelkou agentury, návrh komunikační kampaně v online prostředí a plán vyhodnocení navrhované kampaně. Návrh komunikační kampaně agentuře přinese zvýšení povědomí o nabízených službách, ovlivnění postojů k nabízeným službám u cílového zákaznického segmentu zvýšení tržeb a budování loajality vůči agentuře.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the topic of online marketing communication of the event agency Party Rebels. The theoretical part is focused on the concepts such as: online marketing, online communication mix, event marketing, trends in online marketing communication and creation of a marketing campaign, all the above is explained in detail. In the practical part, there are characteristics of the selected agency and analysis of current situation described, followed by the marketing research in form of a questionnaire, structured interview with the CEO of the agency, communication campaign proposal and its evaluation plan. The proposal should lead to the general raise of public awareness about the offered services, positive influence of the target customer, income increase and customer loyalty in the selected agency.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOnline marketingcze
dc.subjectonline marketingová komunikacecze
dc.subjectonline komunikační mixcze
dc.subjectmarketingová kampaňcze
dc.subjectevent marketingcze
dc.subjectinternetcze
dc.subjecteventová agenturacze
dc.subjectOnline marketingeng
dc.subjectonline marketing communicationeng
dc.subjectonline communication mixeng
dc.subjectmarketing campaigneng
dc.subjectevent marketingeng
dc.subjectinterneteng
dc.subjectevent agencyeng
dc.titleOnline marketingová komunikace v eventové agentuřecze
dc.titleOnline marketing communication in event agencyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBenešová Klára
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record