Show simple item record

Sustainability Assessment Method of Design Quality of Community Centersdc.contributor.advisorVolf Martin
dc.contributor.authorKristýna Hanzlová
dc.date.accessioned2020-06-30T22:51:57Z
dc.date.available2020-06-30T22:51:57Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-880324045705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89006
dc.description.abstractDiplomová práce analyzuje stávající metodiky SBToolCZ. Na základě této analýzy sestavuje nová kritéria potřebná pro hodnocení komunitních center. Kritéria metodiky jsou rozdělena do čtyř kategorií. V této práci jsou klíčová sociální kritéria, která se u komunitních center nejvíce liší od jiných typů staveb. Nově stanovená kritéria jsou ověřena na několika stávajících komunitních centrech. V praktické části práce jsou aplikovány získané poznatky na hodnocení studie komunitního centra v Novém Strašecí a na základě toho je již existující studie upravena, tak aby vyhovovala navrženým standardům. V závěru práce je jednotlivým kritériím stanovena váha v rámci komplexního hodnocení budov.cze
dc.description.abstractThis thesis analyses the existing methodology of SBToolCZ. On the basis of this analysis, new criteria necessary for evaluation of community centers are formulated. Criteria of the methodology are divided into four cathegories. Social criteria are crucial for this thesis, as social criteria for community centers differ significantly from social criteria for other types of buildings. The newly formulated criteria are verified on several existing community centers. In the practical application part of this thesis, the lessons learned are applied on the community center in Nové Strašecí evaluation study, and on the basis of the results the evaluation study is modified so that it abides by the newly formulated standards. In the conclusion of this thesis, each criterion is assigned a weight within the complex building evaluation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKomunitní centrumcze
dc.subjectkomplexní hodnocení budovcze
dc.subjectsociální kritériacze
dc.subjectSBToolCZcze
dc.subjectCommunity centereng
dc.subjectcomplex building evaluationeng
dc.subjectsocial criteriaeng
dc.subjectSBToolCZeng
dc.titleMetodika hodnocení kvality návrhu komunitních center z pohledu udržitelné výstavbycze
dc.titleSustainability Assessment Method of Design Quality of Community Centerseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSchorsch Petr
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record