Show simple item record

ABS system modelling and control strategies developmentdc.contributor.advisorHaniš Tomáš
dc.contributor.authorTomáš Veselý
dc.date.accessioned2020-06-10T13:57:45Z
dc.date.available2020-06-10T13:57:45Z
dc.date.issued2020-06-10
dc.identifierKOS-857605367105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87766
dc.description.abstractCílem této práce je rozšířit model dvoustopého vozidla o komponenty brzdné soustavy a navrhnout alogoritmy řízení brždění kol. Práce srovnává dnes běžně používaný koncept, kterým jsou hydraulické brzdy, s nově vzikajícími koncepty jako jsou rekuperace, Brake by wire nebo Brake by steer. Hlavním cílem práce je navrhnout algoritmy pro nezávislé řízení brzdného momentu na každém kole, které zajístí maximální brzdný výkon, řiditelnost a stabilitu vozidla pro různé povrchy. Navržené algoritmy řídící brždení kol jsou založeny na inovativním zpětnovazebném řízení. Nakonec je navržen nouzový brzdný systém založený na konceptu Brake by steer, jenž může zvýšit bezpečnost konceptu Brake by wire.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to augment the twin-track vehicle model with the brake system components and to develop brake system control algorithms. The thesis compares the-state-of-the art hydraulic brake systems with recently proposed concepts like the regenerative brake systems, brake-by-wire systems and brake-by-steer systems. The main goal of this thesis is to design algorithms for an independent brake torque control of each wheel, which will ensure maximal brake performance, steerability and stability of the vehicle for various road conditions. The designed brake torque control algorithms are based on an innovative feedback control. Finally, an emergency brake system based on the Brake by steer concept is designed, which can increase the safety of the Brake by wire concept.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDvoustopý model vozidlacze
dc.subjectkomponenty brzdné soustavycze
dc.subjectnezávislé řízení brždění kolcze
dc.subjecthydraulické brzdycze
dc.subjectrekuperacecze
dc.subjectBrake by wirecze
dc.subjectBrake by steercze
dc.subjectABS systémcze
dc.subjectTwin-track vehicle modeleng
dc.subjectbrake system componentseng
dc.subjectindependent brake torque controleng
dc.subjecthydraulic brakeseng
dc.subjectregenerative brake systemseng
dc.subjectBrake by wireeng
dc.subjectBrake by steereng
dc.subjectABS systemeng
dc.titleModelování a návrh řízení systému ABScze
dc.titleABS system modelling and control strategies developmenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKuře Matěj
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record