Show simple item record

Design of a building with a large protruding partdc.contributor.advisorBílý Petr
dc.contributor.authorJakub Kirschbaum
dc.date.accessioned2020-02-04T23:51:43Z
dc.date.available2020-02-04T23:51:43Z
dc.date.issued2020-02-04
dc.identifierKOS-982514815105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86395
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá statickým návrhem nosné konstrukce objektu s velkým vyložením. V první části práce jsou popsány konstrukce s velkým vyložením a uvedeny jejich příklady. Dále je charakterizován objekt, jímž se celá práce zabývá. Co se týče samotného návrhu konstrukce, v úvodu je stanoveno zatížení konstrukce a proveden předběžný statický návrh nosné konstrukce. V následující části práce jsou podrobně navrženy vybrané nosné prvky ve variantě, kdy je velké vyložení objektu podepřeno dvěma šikmými vzpěrami. Z ocelových konstrukcí je v práci navržena ocelová vzpěra a s ní související konstrukční prvky a také ocelová konzola balkonového nosníku. Ocelová vzpěra je uložena na základové patce, která je také předmětem návrhu. V poslední části práce je proveden pokus návrhu objektu po odstranění vzpěr a pokus o vynesení velkého vyložení pomocí stěnových nosníků a jiných konstrukčních úprav, které vyplynuly v průběhu návrhu. V závěru je shrnuta reálnost návrhu objektu bez šikmých vzpěr. Součástí práce je výkresová dokumentace vybraných nosných prvků.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focused on the structural design of load-bearing structure of a building with large protruding part. The first part of the thesis describes structures with large protruding part, gives examples of such structures and then it describes the object which is designed in the thesis. Regarding the design of the structure itself, in the introduction the load of the structure is determined and the preliminary structural design of the load-bearing structure is carried out. In the next part of thesis, the selected load-bearing elements are designed in detail, where the large protruding part of the object is supported by two oblique struts. From steel constructions is designed a steel strut and related structural elements and a steel cantilever of the balcony beam. The steel strut is supported with a pad foundation, which is also the subject of the design. In the last part of thesis, an attempt is made to design the object after the struts have been removed and an attempt is made to support the large protruding part by deep beams and other possible structural modifications that emerged during the design. Finally, the feasibility of the design of the building without oblique struts is summarized. Part of the thesis is drawing documentation of selected load-bearing elements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVelké vyloženícze
dc.subjecttrámový roštcze
dc.subjectstěnový nosníkcze
dc.subjectvzpěracze
dc.subjectLarge protruding parteng
dc.subjectbeam grillageeng
dc.subjectdeep beamseng
dc.subjectstruteng
dc.titleNávrh objektu s velkým vyloženímcze
dc.titleDesign of a building with a large protruding parteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRainová Aneta
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record