Show simple item record

Personnel Marketing in Selected Company

dc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorAneta Hartmanová
dc.date.accessioned2019-09-06T22:51:56Z
dc.date.available2019-09-06T22:51:56Z
dc.date.issued2019-09-06
dc.identifierKOS-593779810405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85221
dc.description.abstractDiplomová práce zkoumá využití personálního marketingu v konkrétní společnosti s cílem určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část charakterizuje význam, vývoj, využití a přínosy personálního marketingu, představuje činnosti externího a interního marketingu a zabývá se značkou zaměstnavatele, která je nedílnou součástí personálního marketingu. Praktická část je založena na analýze dokumentů společnosti, na rozhovoru s personalistkou společnosti, na dotazníkovém šetření mezi potenciálními uchazeči a zaměstnanci společnosti, na sběru dat z internetového portálu Atmoskop.cz, i na vlastních zkušenostech autorky, která se ve společnosti zúčastnila několika výběrových řízení.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis investigates the use of personnel marketing in a particular company in order to identify possible problems and propose suitable solutions. The theoretical part characterizes the importance, development, use and benefits of personnel marketing, introduces the activities of external and internal marketing and deals with the employer brand, which is an integral part of the personnel marketing. The practical part is based on the analysis of the company documents, on the interview with the company personnel officer, on the questionnaire survey among potential candidates and employees of the company, based on data collection from internet portal Atmoskop.cz, and on the author's own experience, who participated in several tenders in the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPersonální marketingcze
dc.subjectexterní personální marketingcze
dc.subjectinterní personální marketingcze
dc.subjectznačka zaměstnavatelecze
dc.subjectspolečnost IKEAcze
dc.subjectPersonnel marketingeng
dc.subjectexternal personnel marketingeng
dc.subjectinternal personnel marketingeng
dc.subjectemployer brandeng
dc.subjectIKEA companyeng
dc.titlePersonální marketing ve vybrané společnosticze
dc.titlePersonnel Marketing in Selected Companyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeŠkorňová Eva
theses.degree.disciplinePodnikání a management v průmyslucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmePodnikání a komerční inženýrství v průmyslucze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record