Show simple item record

Consequences of reducing truck losses for vehicle braking and deceleration systems

dc.contributor.advisorEmrich Miloslav
dc.contributor.authorMartin Macánek
dc.date.accessioned2019-08-29T22:53:03Z
dc.date.available2019-08-29T22:53:03Z
dc.date.issued2019-08-29
dc.identifierKOS-883223142305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85047
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá důsledky snižování jízdních odporů nákladních vozidel pro brzdové a odlehčovací systémy vozidel. V teoretické části jsou zkoumány jízdní odpory a legislativa nákladních automobilů a jejich směr do budoucnosti. Teorie o problematice brzdění nákladních vozidel a o servisních a pomocných brzdových systémech slouží k lepšímu pochopení problematiky této práce. Praktická část pojednává o vlivu nižších jízdních odporů v GT-SUITE modelu kamionu na pomocné brzdové systémy pro dynamické jízdní cykly, legislativní zkoušku a brzdnou dráhu. Ve statických výpočtech je ukázáno porovnání různých typů motorových brzd pro současný a pro teoretický budoucí kamion na konstantním klesání. Studie a analýza citlivosti GT-POWER modelu Dvoudobé motorové brzdy ukazuje vliv menšího motoru na výkon motorové brzdy a potenciál pro použití a zlepšení v budoucnosti.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with consequences of reducing truck losses for vehicle braking and deceleration systems. In theoretical part is research about driving resistances and legislation of trucks and its direction to future. Theory about truck braking problematics and about service and auxiliary brake systems serves to better understanding problematics of this thesis. Practical part discusses study about impact of lower driving resistances in GT-SUITE truck model to auxiliary braking systems for dynamic drive cycles, for legislation test and for stopping distance. In static cases is shown comparison of different types of engine brakes for current and for theoretical future trucks on constant downhill grade. Study and sensitivity analysis of GT-POWER Two-Stroke engine brake model shows impact of lower engine to engine brake power and potential to use and improve in the future.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPomocné brzdové systémycze
dc.subjectNákladní automobilycze
dc.subjectBrzdacze
dc.subjectProvozní brzdacze
dc.subjectMotorová brzdacze
dc.subjectDvoudobá motorová brzdacze
dc.subjectMotorová brzda uvolňující kompresicze
dc.subjectJízdní odporycze
dc.subjectSnížování jízdních odporůcze
dc.subjectAerodynamikacze
dc.subjectOdpor valenícze
dc.subjectSnížování zdvihového objemu motorucze
dc.subjectPorovnánícze
dc.subjectGT-SUITEcze
dc.subjectGT- POWERcze
dc.subjectRetardér hnacího ústrojícze
dc.subjectAuxiliary braking systemseng
dc.subjectTruckseng
dc.subjectBrakeeng
dc.subjectService brakeeng
dc.subjectEngine brakeeng
dc.subjectTwo-stroke engine brakeeng
dc.subjectCompression release engine brakeeng
dc.subjectDriving resistanceseng
dc.subjectLowering driving resistanceseng
dc.subjectAerodynamics of truckeng
dc.subjectRolling resistanceeng
dc.subjectEngine downsizingeng
dc.subjectComparisoneng
dc.subjectGT-SUITEeng
dc.subjectGT-POWEReng
dc.subjectDrivetrain retardereng
dc.titleDůsledky snižování odporů nákladních automobilů pro brzdové a zpomalovací systémy vozidelcze
dc.titleConsequences of reducing truck losses for vehicle braking and deceleration systemseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereePohořelský Luděk
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record